Header decorative image
Kir Żałobny

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2019

Projekt: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowo-widowiskowej, a realizację tego celu umożliwi kompleksowa termomodernizacja budynku. Zadanie polega na modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest hala widowiskowo-sportowa w Rudzie Śląskiej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków termoizolacyjnych obiektu oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W skład prac termomodernizacyjnych wchodzą: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Dodatkowo wykonane zostaną roboty elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa oraz roboty porządkowe.

Kwota dotacji: 2 500 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności na rok 2020

W ramach programu finansowane są inwestycje o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uzyskane wsparcie może być również przeznaczone na wkład własny do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska pozyskało wsparcie na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020: Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Kwota dotacji: 333 333 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020

W ramach programu finansowane są inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji, m.in. projekty polegających na modernizacji energetycznej budynków, likwidacji lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oświetlenia, budowie i modernizacji infrastruktury ruchu pieszego. Możliwe jest w ramach programu finansowanie wkładu własnego projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska uzyskało wsparcie na następujące zadania:

 1. Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 233 200 zł
 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV
  Kwota dotacji: 1 655 799,50 zł
 3. Przebudowa i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 300 000 zł
 4. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jankowskiego 6 oraz modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynku przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 556 220 zł
 5. Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 163 462 zł
 6. Budowa instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 14 922 zł
 7. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 113 110 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021

W ramach programu finansowane są inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji, m.in. projekty polegających na modernizacji energetycznej budynków, likwidacji lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oświetlenia, budowie i modernizacji infrastruktury ruchu pieszego. Możliwe jest w ramach programu finansowanie wkładu własnego projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska uzyskało wsparcie na następujące zadanie: Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej
Kwota dotacji: 74 283 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021

Projekt: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej

Zakres zadania obejmował wykonanie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót oraz budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej. Projekt zrealizowany został w formule projektuj i buduj.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wyposażony w pojemniki, kontenery na wszystkie przewidziane systemem frakcje odpadów komunalnych w liczbie przystosowanej około 140 000 mieszkańców. PSZOK został dostosowany do odbioru wszystkich frakcji odpadów. Wykonane zostały też miejsca parkingowe przy dojeździe do punktu.

Kwota dotacji: 233 333 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021

Projekt: Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Celem projektu było stworzenie wystawy stałej "Czas to pieniądz: historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej" w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej.

Wystawa kładzie nacisk na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Ekspozycja porusza podstawowe zagadnienia ekonomiczne, a dla zrozumienia uniwersalnych reguł gospodarki została przedstawiona historia terenów obecnej Rudy Śląskiej przez pryzmat rewolucji przemysłowej i dynamicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Wirtualnymi przewodnikami po wystawie są dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycznych fortun postacie: Karol Godula oraz jego pasierbica - Joanna Gryzik.

Kwota dotacji: 100 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Fundusz Odporności 2024

Projekt: Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska

Przedmiotem projektu jest modernizacja sposobu ogrzewania poprzez wykonanie kotłowni lokalnej z kotłem na paliwo gazowe celem ogrzewania budynków przy ul. Szczęść Boże 66-78, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni z kotłem na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Janasa 26 i ul. Kałusa 1 oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku przy ul. Bytomskiej 18 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wartość projektu: 800 000 zł
Dotacja celowa: 800 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Fundusz Odporności 2024

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem projektu jest budowa odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie w budynkach komunalnych przy ul. Bujoczka 12, ul. Cegielnianej 30, ul. Ks. Niedzieli 51B i ul. Sobieskiego 58 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Dodatkowo budynki przy ul. Bujoczka 12 oraz ul. Sobieskiego 58 zostaną wyposażone w pompy ciepła. Planowana inwestycja służyć będzie do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na potrzeby własne budynków, skutkująca obniżeniem kosztów związanych z opłatami za zakup energii elektrycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla (CO2).

Wartość projektu: 5 047 020 zł
Dotacja celowa: 2 150 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Fundusz Odporności 2024

Projekt: Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynku przy ul. Potyki 31, termomodernizacji wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Kaczmarka 38 oraz termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Furgoła 9.

Wartość projektu: 1 782 863,19 zł
Dotacja celowa: 1 050 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Fundusz Odporności 2024

Projekt: Modernizacja budynków lub ich części stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynków lub ich części w zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Janasa 17, przebudowy lokalu 1-2 w budynku przy ul. Janasa 26 oraz lokalu 2-4 w budynku przy ul. Wolności 18 wraz z jednoczesnym wydzieleniem dwóch osobnych lokali mieszkalnych w każdym budynku, przebudowy lokalu nr 9, 10, 15 i 16 w budynku przy ul. Bytomskiej 18 oraz przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 13A – etap II.

Wartość projektu: 2 293 142,64 zł
Dotacja celowa: 1 916 937 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter