Kir Żałobny

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2019

Projekt: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowo-widowiskowej, a realizację tego celu umożliwi kompleksowa termomodernizacja budynku. Zadanie polega na modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest hala widowiskowo-sportowa w Rudzie Śląskiej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków termoizolacyjnych obiektu oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W skład prac termomodernizacyjnych wchodzą: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Dodatkowo wykonane zostaną roboty elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa oraz roboty porządkowe.

Kwota dotacji: 2 500 000 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności na rok 2020

W ramach programu finansowane są inwestycje o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uzyskane wsparcie może być również przeznaczone na wkład własny do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska pozyskało wsparcie na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020: Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Kwota dotacji: 333 333 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020

W ramach programu finansowane są inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji, m.in. projekty polegających na modernizacji energetycznej budynków, likwidacji lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oświetlenia, budowie i modernizacji infrastruktury ruchu pieszego. Możliwe jest w ramach programu finansowanie wkładu własnego projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska uzyskało wsparcie na następujące zadania:

 1. Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 233 200 zł
 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej - Etap IV
  Kwota dotacji: 1 655 799,50 zł
 3. Przebudowa i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 300 000 zł
 4. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jankowskiego 6 oraz modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynku przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 556 220 zł
 5. Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 163 462 zł
 6. Budowa instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 14 922 zł
 7. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej
  Kwota dotacji: 113 110 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021

W ramach programu finansowane są inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji, m.in. projekty polegających na modernizacji energetycznej budynków, likwidacji lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oświetlenia, budowie i modernizacji infrastruktury ruchu pieszego. Możliwe jest w ramach programu finansowanie wkładu własnego projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miasto Ruda Śląska uzyskało wsparcie na następujące zadanie: Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR w Rudzie Śląskiej
Kwota dotacji: 74 283 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021

Projekt: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej

Zakres zadania obejmował wykonanie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót oraz budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej. Projekt zrealizowany został w formule projektuj i buduj.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wyposażony w pojemniki, kontenery na wszystkie przewidziane systemem frakcje odpadów komunalnych w liczbie przystosowanej około 140 000 mieszkańców. PSZOK został dostosowany do odbioru wszystkich frakcji odpadów. Wykonane zostały też miejsca parkingowe przy dojeździe do punktu.

Kwota dotacji: 233 333 zł


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Metropolitalny Fundusz Solidarności 2021

Projekt: Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Celem projektu było stworzenie wystawy stałej "Czas to pieniądz: historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej" w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej.

Wystawa kładzie nacisk na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Ekspozycja porusza podstawowe zagadnienia ekonomiczne, a dla zrozumienia uniwersalnych reguł gospodarki została przedstawiona historia terenów obecnej Rudy Śląskiej przez pryzmat rewolucji przemysłowej i dynamicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Wirtualnymi przewodnikami po wystawie są dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycznych fortun postacie: Karol Godula oraz jego pasierbica - Joanna Gryzik.

Kwota dotacji: 100 000 zł

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter