Kir Żałobny

Cyberbezpieczny Samorząd

Logotypy: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską

Miasto Ruda Śląska uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 849 989,54 zł, co stanowi 94% finansowania zadania.

Celem projektu "Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska" jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

  • wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników UM w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • zakup sprzętu IT oraz oprogramowania, niezbędnych dla zachowania odpowiedniego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Powyższe działania zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym, takie kompleksowe podejście polegające na całościowym zarządzaniu własnymi zasobami informacyjnymi, infrastrukturą do ich przetwarzania oraz ryzykiem pozwoli na skuteczną ochronę informacji w UM.

Efektem podjętych działań  będzie zwiększenie odporności na cyberzagrożenia, modernizacja kluczowych elementów infrastruktury sieciowej i programowej, stanowiących niezbędne komponenty systemu teleinformatycznego, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom nastąpi poprawa świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników UM.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 112 220,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 705 491,33 zł
Wysokość wkładu Budżetu Państwa: 144 498,22 zł

Miasto Ruda Śląska uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter