„Nie jesteś sam”

2021-09-17

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana w ramach projektu „Nie jesteś sam”. OIK pozyskał na niego blisko 90 tys. zł.  Działania są skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności tych, którzy doświadczają przemocy, ale także pracowników oświaty. – Dzieci są bezbronne, często nie mają świadomości wyrządzanej im krzywdy i późniejszych konsekwencji psychicznych, dlatego cieszę się, że dyrektorzy, pedagodzy szkolni czy psycholodzy poszerzą wiedzę, by odpowiednio reagować na wszelkie sygnały o przemocy wobec najmłodszych – podkreśla wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.

- Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń – tłumaczy Rafał Szpak, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

– Zależy nam, żeby dotrzeć do osób uwikłanych w przemoc lub nią zagrożonych. Ważnymi adresatami są również pracownicy oświaty, którzy mają bliski, codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą – podkreśla.

Na terenie miasta pojawiły się już bilbordy i plakaty. W instytucjach i placówkach oświatowych dostępne są ulotki i inne materiały informacyjne zawierające najważniejsze i praktyczne wskazówki jak się zachować w konkretnej sytuacji, gdzie uzyskać pomoc i do jakiej instytucji się zgłosić. Odbiorca znajdzie w nich informacje również o zakresie działań pracowników oświaty, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu (w szczególności kuratorów sądowych) czy też Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, składającego się z przedstawicieli wymienionych instytucji. Materiały zawierają też wzory pism, np. pozwu o alimenty.

Od lipca odbywają się spotkania z kobietami pochodzącymi ze środowisk zagrożonych i doświadczających przemocy domowej. Uczestniczki mogły omówić swoje sprawy m.in. z prawnikiem, który przedstawia konkretne rozwiązania dla danego problemu.

Adresatami bezpośrednich działań są również pracownicy oświaty, psycholodzy i pedagodzy szkolni, także dyrektorzy szkół podstawowych. - Warsztaty z psychologami i pedagogami szkół podstawowych odbywają się w każdy poniedziałek września.  Na spotkaniach poruszana jest tematyka związana z przemocą, w szczególności procedura Niebeskiej Karty, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski o wgląd w sytuację rodziny.  W spotkaniach tych weźmie udział około ok. 60 pracowników szkół – wyjaśnia Rafał Szpak. Z kolei na październik zaplanowano spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych.

 

W projekcie „Nie jesteś sam” biorą udział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działający przy Ośrodku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej działające przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej oraz Urząd Miasta. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, który realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej działa od 2008 roku. Obecnie mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Z pracownikami można kontaktować się osobiście, telefonicznie (32 344 0326 lub 503 060 016), bądź mailowo (sekretariat@oikrsl.pl). Zainteresowani mogą liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną. – Zachęcam do kontaktu z OIK-iem wszystkich, którzy doświadczają przemocy, agresji, załamania czy kryzysu psychicznego lub wypadku – mówi Rafał Szpak. – Apeluję również, by nie pozostawać obojętnym, gdy jesteśmy świadkami takich zdarzeń – dodaje.

W ciągu 13 lat działalności do OIK-u zgłosiło się około blisko 6 tys. osób, udzielono schronienia około  550 rodzinom, wdrożono 414 procedur niebieskich kart, a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1 700 osób.