„Anioły wolontariatu”

2016-12-08

Po raz szósty przyznano dzisiaj „Anioły wolontariatu”. Za pracę na rzecz mieszkańców i bezinteresowną pomoc potrzebującym wyróżniono 4 organizacje oraz 29 osób. - W Rudzie Śląskiej mamy kilka tysięcy wolontariuszy – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Dzisiaj możemy im szczególnie podziękować za dobroć i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka – dodaje.


- Wolontariusze potrzebni są wszędzie, zarówno przy jednorazowych akcjach, jak i w stałych obszarach działania – mówi Anna Szymańska ze Stowarzyszenia „Przystanek”. Rudzcy wolontariusze m.in. opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, robią zakupy czy zaprowadzają do lekarza. Zbierają także pożywienie dla bezdomnych zwierząt, wyprowadzają psy na spacery, szukają dla nich domów stałych i tymczasowych. Z kolei organizacje pozarządowe organizują bezpłatne porady dla mieszkańców naszego miasta, pomagają przy organizacji imprez, np. biegów czy akcji charytatywnych, organizują zbiórki żywności. - Potrzeby społeczne są ogromne, ale na szczęście w Rudzie Śląskiej jest wielu ludzi dobrej woli chcących pomagać potrzebującym – podkreśla Anna Szymańska.


Co roku do organizatora gali przyjmowane są wnioski o nominacje do nagrody „Anioł wolontariatu” dla wyróżniających się wolontariuszy i organizacji. Osoba nominowana nie musi być mieszkańcem Rudy Śląskiej, ale musi działać na terenie naszego miasta. Kryteria, które brane są pod uwagę to zakres działalności, przeprowadzone akcje oraz rekomendacje. Po zakończeniu procesu rekrutacji komisja konkursowa, która co roku powoływana jest w innym składzie, zapoznaje się z uzasadnieniami. - Szczerość, pracowitość, uczciwość, sumienność i odwaga w działaniu to z pewnością cechy charakteryzujące dobrego wolontariusza – wymienia Anna Szymańska. - Gdyby dodać do tego jeszcze trochę kreatywności, komunikatywności i pogody ducha, to wyłania nam się obraz idealnego wolontariusza – mówi.


Osoby zainteresowane wolontariatem znajdą o nim informacje m.in. na stronie www.rudaslaska.pl w dziale NGO. Można również skontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Przystanek”. – Dla każdego chętnego coś znajdziemy – zapewnia Anna Szymańska. - Mamy już spore doświadczenie w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy i pomaganiu innym – mówi. W samym Stowarzyszeniu „Przystanek” działa obecnie 54 wolontariuszy.


Wolontariat możemy podzielić na 3 grupy. Ze względu na zasięg, formę i czas. Biorąc pod uwagę kryterium czasu wyróżniamy wolontariat jednorazowy, krótkoterminowy i długoterminowy. Dzięki temu nawet jeśli konkretna osoba pomaga przy organizacji jednej akcji jest już wolontariuszem.


W tym roku „Aniołem wolontariatu” zostali: Małgorzata Szczepek, Onufry Szałkiewicz, Rafał Biegaj i Marcin Różycki z Hufca ZHP Ruda Śląska, Kornelia Koczar z Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Kamil Wróbel, Beata Florczyńska-Kampa i Barbara Szmekel ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Beata Łukaska ze Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”, Stanisława Michalak z Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski koło w Rudzie Śląskiej, Grzegorz Majza z Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Zofia Kopańska i Andrzej Krzyjszczyk ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta przy RSM, Michał Rajwa i Magdalena Hodyjas ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Barbara Bobowicz i Martyna Kiliszewska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, Andrzej Osman z Polskiego Związku Filatelistów, Łukasz Seweryn i Krystian Wąsowski z Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją Polska”, Bartłomiej Aller z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Katarzyna Ramik z Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, Teresa Pięta ze Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek”, Dariusz Kwol z MKS „Pogoń Ruda Śląska”, Justyna Zapotoczny- Pelak i Mariusz Pelak z rudzkiego magistratu, Janina Wanot z Gimnazjum nr 11, Ewa Joszko z Gimnazjum nr 8 oraz Katarzyna Król z Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”. Statuetki powędrowały również do Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją Polska”, Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta przy RSM oraz Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Wydarzenie po raz 6. zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. Wcześniej konkursem zajmowało się Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”. Oprócz wręczenia nagród odbyła się konferencja podsumowująca zadanie publiczne  pn. "Upowszechnianie  idei  wolontariatu  oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontariackiej na terenie Rudy Śląskiej”.