Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Szczepienia przeciw COVID-19
 3. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 4. Ograniczenia w pracy szpitala
 5. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 6. Funkcjonowanie Urzędu Miasta
 7. Pomoc społeczna
 8. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 9. Zobowiązania w PWiK na raty
 10. Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
 11. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 12. Komunikat Prezydenta Miasta
 13. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia.

Wszystkie aktualne zasady można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Pobierz: Strategia walki z pandemią COVID-19 - wersja 3.0 (PDF, 775 KB)


Szczepienia przeciw COVID-19

15 grudnia 2020 r. rząd przyjął Narodowy Program Szczepień - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.

Pierwsze szczepienia w Polsce ruszyły 17 grudnia 2020 r.

Jeżeli starsza osoba jest niepełnosprawna lub ma problem z poruszaniem się i dotarciem  do punktu szczepień, może skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta. Specjalny samochód dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych podjedzie pod dom i zawiezie na szczepienie. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr telefonu: 32 248 63 58 oraz z wykorzystaniem bezpłatnej infolinii 800 158 800. Możliwy jest również  kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez e-mail: wzk@ruda-sl.pl.


Sytuacja w Rudzie Śląskiej (18.06.2021)

 • Potwierdzone zakażenia: 12250
 • Zgony: 261
 • Mieszkańcy zaszczepieni przynajmniej jedną dawką: 64211
 • Mieszkańcy w pełni zaszczepieni: 41233

Od 24.11.2020 r. statystyki podawane są jedynie na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi. Do połowy stycznia 2021 r. nie były tam dostępne informacje o liczbie ozdrowieńców oraz liczbie osób poddanych kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu w Rudzie Śląskiej, które były wcześniej podawane przez rudzki sanepid. Na 23.11.2020 r. łączna liczba ozdrowieńców wynosiła 2001.

Wykres obrazujący przebieg epidemii koronawirusa w Rudzie Śląskiej

Pobierz dane w formie tabeli (docx, 25 KB)


Ograniczenia w pracy szpitala

Poza obowiązującymi w całym kraju obostrzeniami w Szpitalu Miejskim:

 • nadal odbywają się porody rodzinne,
 • o planowanych zabiegach i operacjach pacjenci będą informowani indywidualnie,
 • nadal obowiązuje zakaz odwiedzin,
 • przy wejściu pacjenci wypełniają ankietę epidemiologiczną, badana jest temperatura.

Decyzją Ministra Zdrowia w Szpitalu Miejskim będzie 60 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka respiratorowe oraz 4 dla pacjentek oddziału ginekologicznego, które urodziły poniżej 31 tygodnia ciąży.

NFZ zalecił szpitalom ograniczanie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie zabiegów. Dotyczy to zabiegów planowych, zwłaszcza tych, które wymagałyby następnie dłuższego pobytu w szpitalu na anestezjologii i intensywnej terapii.

Ograniczenie nie dotyczy planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia:

 • diagnostyki
 • zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych
  • zabiegów wewnątrzczaszkowych
  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • nefrektomii
  • histerektomii.

W każdym przypadku przesunięcie terminu zabiegu powinno być decyzją lekarza. Musi on uwzględnić stan zdrowia pacjenta i skutki, jakie może to mieć dla jego zdrowia.


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:

 • pacjent nie jest zakażony koronawirusem
 • problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej
 • nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

 • zasłonić usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • mieć zmierzoną temperaturę.

Zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

 • telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
 • pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Jeśli pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej, może zgłosić to do Narodowego Funduszu Zdrowia, np. dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta: 800 190 590.


Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Od 10 maja 2021 roku Urząd Miasta Ruda Śląska prowadzi bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Urzędzie.

Zachęcamy do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej – poprzez e-mail lub ePUAP).

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • korzystać z możliwości dezynfekcji rąk,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, komunikaty: https://rudaslaska.bip.info.pl/


Pomoc społeczna

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 26 października br. pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dotyczy to również Sekcji Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach Miasta.

Wyjątek stanowi Dział Obsługi Stron, którego pracownicy dyżurują w poniedziałki do godziny 16.30 (w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20, w pokoju 5 na parterze budynku), aby umożliwić kontakt z Ośrodkiem pracującym mieszkańcom naszego Miasta.

Aby uniknąć powstawania dodatkowych skupisk ludzi należy w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dokumenty można zostawiać w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Ośrodka w godzinach od 7.30 do 15.00. Na dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku chęci potwierdzenia wpływu dokumentów do Ośrodka, należy skontaktować się telefonicznie z właściwym działem po upływie 3 dni roboczych od ich umieszczenia w skrzynce podawczej.


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomagają lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika są odraczane lub rozkładane na raty
 • można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej; ulga nie dotyczy opłat za media

Rządowa "tarcza antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Zobowiązania w PWiK na raty

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców program przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

 1. W przypadku podmiotów gospodarczych (mikro, małe i średnie firmy) i samorządowych oraz prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:
  • Rozłożenie na raty może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:
   - w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
   - przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.
 2. W przypadku klientów indywidualnych:
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 − 15.00), tel. 32/34 24 300 email: bok@pwik.com.pl, Dział Księgowości tel. 32/34 24 226, Windykacja tel. 32/34 24 284, www.pwik.com.pl


Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej.

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy). Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

Od 15 maja 2021 r. złagodzony został limit pasażerów w pojazdach – pasażerowie mogą zajmować 50%, a nie jak dotychczas 30%, wszystkich miejsc siedzących i stojących. Utrzymane pozostały zasady wskazujące na zakładanie maseczek oraz zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego.

Na tym nie koniec zmian, bo wraz z decyzjami rządu o luzowaniu obostrzeń, Zarząd Transportu Metropolitalnego również zdecydował się na odwołanie niektórych z wcześniej wprowadzonych zasad. Przywrócone zostało m.in. działanie tzw. ciepłych guzików. Przy ich użyciu pasażerowie ponownie sami otwierają drzwi pojazdów i zgłaszają kierowcy chęć wyjścia na przystankach na żądanie. Oznacza to jednocześnie, że autobusy, tramwaje i trolejbusy nie będą już zatrzymywać na wszystkich tego typu przystankach.

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, ZTM zachęca do sprawdzania rozkładów jazdy na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

Aktualne rozkłady jazdy: https://rj.metropoliaztm.pl/.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje