Komunikaty

Konsultacje w sprawie polityki transportowej w regionie

Konsultacje w sprawie polityki transportowej w regionie

Do 11.04 trwają konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, opracowanego przez GZM oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Ostrzeżenie przed przymrozkami

Ostrzeżenie przed przymrozkami

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega przed przymrozkami od 22:00 w dniu 17 marca do 8:00 w dniu 18 marca.

Kolejne zmiany na ul. Wolności

Kolejne zmiany na ul. Wolności

Od 16 marca na ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Kościelną do pawilonu handlowego na placu Jana Koniecznego obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

Grypa ptaków na Śląsku

Grypa ptaków na Śląsku

Na terenie Rudy Śląskiej wykryto wysoce zjadliwą grypę ptaków.

Alarm smogowy

Alarm smogowy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku przekroczenia poziomu 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2023.

Alarm smogowy

Alarm smogowy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku przekroczenia poziomu 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2023.

Alarm smogowy

Alarm smogowy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Opłaty i podatki w 2023 r.

Opłaty i podatki w 2023 r.

Przed uregulowaniem opłat i podatków warto sprawdzić ich aktualne stawki. Aby uniknąć kolejek najlepiej wybrać przelew internetowy.

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Rudzcy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku ze zmianą opłaty śmieciowej, mogą starać się o ulgi w spłacie zobowiązań.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również budowle w posiadaniu przedsiębiorców

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również budowle w posiadaniu przedsiębiorców

Niezgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli to naruszenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjmuje wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rudzie Śląskiej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rudzie Śląskiej

15 lutego mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji w Mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Alarm smogowy

Alarm smogowy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku przekroczenia poziomu 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 07.02.2023.

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę PWiK w Rudzie Śląskiej, która będzie obowiązywać od 11 lutego br.

Po dowód przez system kolejkowy

Po dowód przez system kolejkowy

Załatwiając w Urzędzie Miasta sprawy związane z wyrobieniem dowodu osobistego można korzystać z systemu kolejkowego.