"Leśna Przystań" w SP 35

2023-03-16

Kolejna nowoczesna sala lekcyjna przeznaczona do nauki przedmiotów przyrodniczych została dziś uroczyście otwarta i przekazana do użytku uczniom Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej. Przedsięwzięcie w przeważającej części zostało sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Mam nadzieję, że dzięki nowej pracowni i innowacyjnym pomocom naukowym zdobywanie i przekazywanie wiedzy będzie ciekawe i przyjemne zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli – podkreśliła Aleksandra Skowronek, wiceprezydent Rudy Śląskiej, która uczestniczyła w otwarciu pracowni.

Projekt „Leśna Przystań” zakładał gruntowny remont dotychczasowej sali lekcyjnej oraz stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-biologicznej. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe - zostały wymienione drzwi i wykładzina podłogowa, ściany zostały pomalowane, a w oknach założono rolety. Klasa zyskała całościowe wyposażenie - nowe ławki, krzesła, szafy i regały. Ciekawym elementem jest fototapeta, przedstawiająca krajobraz leśny.

- Nasza placówka skupia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, więc działania praktyczne i nauka przez doświadczanie są niezbędne podczas zajęć edukacyjnych - mówi Ilona Milik, dyrektor SP nr 35. W odnowionej pracowni znalazły się m.in.: plansze edukacyjne, model korpusu człowieka, multimedialny układ słoneczny, mikroskopy, zestaw do eksperymentów, mapy, programy edukacyjne oraz rośliny. W „Leśnej Przystani” pojawił się zestaw multimedialny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i tablety, z których będą mogli korzystać uczniowie podczas zajęć edukacyjnych.
- Myślę, że praca z tymi urządzeniami zwiększy ich motywację do nauki oraz ułatwi przyswajanie nowych treści, a co za tym idzie poszerzy świadomość przyrodniczo-ekologiczną – mówi dyrektor szkoły.

Ogólny koszt projektu wyniósł 50 tys. zł. Znaczna część tej kwoty, czyli 40 tys. zł, pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2022” oraz „Zielona Pracownia 2022”.

W ósmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2022” WFOŚiGW pozytywnie ocenił 70 wniosków spośród 129, które wpłynęły na konkurs. Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie w formie dotacji na utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Przypomnijmy, że w latach poprzednich przy udziale środków z WFOŚiGW w mieście powstało już kilka podobnych pracowni. Udało się je utworzyć m.in. w Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 14, 16, 25 oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. ks. Tunkla w Kochłowicach.

- W ostatnim czasie Fundusz rozstrzygnął dziewiątą edycję konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2023”. Z 188 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, jury wyłoniło 79 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Wśród nich znalazły się cztery szkoły z naszego miasta – podkreśla odpowiedzialna za sprawy oświatowe wiceprezydent Anna Krzysteczko. Placówki, które uzyskały dofinansowanie to: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy.