Alarm smogowy

2023-02-28

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3).

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Zabrzu, Rybniku, Częstochowie (stacja komunikacyjna) ul. AK/Jana Pawła II w rejonie dróg, Godowie, Knurowie, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żywcu za okres od 1 lutego do 2022 roku wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na terenie:

 • Zabrza
 • Bytomia
 • Piekar Śląskich
 • Rudy Śląskiej
 • Świętochłowic
 • Rybnika
 • Żor
 • Jastrzębia-Zdroju
 • Częstochowy - w rejonie dróg
 • powiatu rybnickiego
 • powiatu mikołowskiego
 • powiatu gliwickiego
 • powiatu myszkowskiego
 • powiatu pszczyńskiego
 • powiatu raciborskiego
 • powiatu wodzisławskiego
 • powiatu żywieckiego