Młodzież wybiera wymarzoną szkołę

2021-05-14

17 maja ruszy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Rudzie Śląskiej dla absolwentów podstawówek przygotowano 1261 miejsc, z czego 406 w liceach ogólnokształcących, 550 w technikach, 293 w branżowych szkołach I stopnia i 12 w szkole przysposabiającej do pracy. Nabór potrwa do 21 czerwca i odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Harmonogram rekrutacji dostosowany jest do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasistów, które zostały przesunięte na 25-27 maja br. Na złożenie zaświadczeń o wynikach testów młodzież ma czas od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. O tym, czy dany kandydat dostał się do wymarzonej szkoły, będzie wiadomo 22 lipca.

Do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych termin rekrutacji został wydłużony do 31 maja.

Między 23 a 30 lipca kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej placówki, przedkładając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Przypomnijmy, że młodzież ma możliwość wyboru w procesie rekrutacji 3 szkół i tylu kierunków, ile proponuje dana placówka, zaznaczając zarówno przy wyborze szkoły, jak i wyborze kierunków kolejność swoich preferencji. Ostatecznie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kandydat zakwalifikowany powinien także złożyć zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się natomiast 3 sierpnia br.

Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej praktycznie wszystkie typy szkół w systemie edukacji w Polsce oraz zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Co ważne, cały czas oferty te są poszerzane, również dzięki działaniom ze strony miasta. – Na początku roku rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie sześciu pracowni do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5. W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od 2018 roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół nr 4. Zmodernizowaliśmy także pięć pracowni do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 – wylicza wiceprezydent ds. oświaty Anna Krzysteczko.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 6 techników, 7 szkół branżowych I stopnia oraz 1 szkoła przysposabiająca do pracy. Atutem rudzkich placówek jest nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.