Harmonogram konkursów ofert

2019-02-07

HARMONOGRAM PLANOWANYCH OGŁOSZEŃ OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2019

Nazwa konkursu

Kwota (zł)

Termin ogłoszenia konkursu

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

15.000

Luty 2019

Aktywizacja osób starszych

237.000

Luty 2019

Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i  młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich).

40.000

Luty 2019

Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska.

10.000

Luty 2019

Profilaktyka cukrzycy.

5.000

Luty 2019

Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci.

15.000

Luty 2019

Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i  ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska.

8.000

Luty 2019

Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych.

25.000

Luty 2019

Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane.

20.000

Luty 2019

Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i  młodzieży.

10.000

Luty 2019

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

25.000

Luty 2019

Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

10.000

Luty 2019

Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych.

30.000

Luty 2019

Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.

100.000

Luty 2019

„Mam alternatywę” – realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych.

60.000

Marzec 2019

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i  młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.

100.000

Marzec 2019

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

3.000

Marzec 2019