Dobry klimat w Rudzie Śląskiej

2011-08-08

Ruda Śląska wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus jako jeden ze 110 powiatów włączyła się do ogólnopolskiej realizacji projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie w powiatach rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Udział w projekcie przez gminy jest całkowicie bezpłatny. Projekt finansowany jest m.in. ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu przewidziano: organizację lokalnych debat publicznych, samorządowych konferencji regionalnych, obliczanie śladu węglowego i szeroko pojętą edukację w zakresie zmian klimatu oraz wpływu człowieka na te zmiany.

Każdy z powiatów na okres trwania projektu otrzymał swojego „opiekuna” – Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego. W Rudzie Śląskiej Inicjatorem została Agnieszka Kominek przedstawiciel Stowarzyszenia „EcoTerra”. Przez cztery lata Pani Agnieszka będzie wspierać działania podejmowane przez Liderów Projektu oraz inicjować działania na poziomie lokalnym.

W rocznym planie działania „DOBRY KLIMAT DLA RUDY ŚLĄSKIEJ” planowane są  m.in. „II Rudzkie Dni Recyklingu”, wspólne sadzenie drzew, konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce „klimatycznej”, cykliczne artykuły, debaty międzyszkolne. "Główne tematy, na których chcielibyśmy się skupić, to przede wszystkim wpływ człowieka, czyli każdego z nas na zmiany klimatu, czyli co JA mogę zrobić, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. Z pewnością pojawią się takie tematy jak palenie odpadów w piecach domowych – dlaczego nie wolno tego robić i jakie mogą być skutki, jakie zagrożenia stwarzają dzikie wysypiska i jaki mają wpływ na klimat, możliwości wykorzystania energii odnawialnej, termomodernizacja i wiele innych"- mówi Agnieszka Kominek.

Bliższe informacje: Agnieszka Kominek, tel. 519 183 999, e-mail: a.kominek@eco-terra.pl