Rezerwacje

Regulamin rezerwacji internetowej

Rezerwacja terminu wizyty dotyczy usługi rejestracji (przerejestrowania) pojazdu stanowiącego własność (współwłasność) osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Ruda Śląska lub osoby prawnej mającej siedzibę w Rudzie Śląskiej.

Uwaga! Jeden termin wizyty odpowiada rejestracji jednego pojazdu. Aby zarejestrować większą liczbę pojazdów, należy dla każdego z nich zarezerwować osobny termin.

Prezentowane są wolne terminy w okresie 1 miesiaca następującego po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.

W celu zarezerwowania terminu należy kliknąć w wybrany w kalendarzu dzień i wybrać wolną godzinę, wprowadzić dane w wymagane pola (oznaczone *) i kliknąć przycisk „Zarezerwuj”. W następnym oknie wyświetlony zostanie kod niezbędny do wygenerowania zarezerwowanego biletu w automacie biletowym, znajdującym się w Urzędzie Miasta przy Wydziale Komunikacji. Prosimy o zapisanie kodu i zabranie go na umówioną wizytę. Kod zostanie również wysłany na podany adres e-mail.

Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną - spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację! Bilet jednak należy wydrukować w automacie biletowym nie wcześniej niż 15 minut przed zarezerwowaną godziną.

Aby zrezygnować z zarezerwowanego terminu należy kliknąć link przesłany w wiadomości e-mail.

Aby załatwić sprawę należy dostarczyć komplet wymaganych do rejestracji dokumentów!