Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska wizyty pod numerem telefonu 32 248 68 00 lub w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomoc prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW  W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ W PUNKTACH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2019 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach:

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW 2019

Adres punktu pomocy prawnej

Dni i godziny otwarcia punktu

Udzielający pomocy prawnej

Centrum Inicjatyw Społecznych – punkt nr 1
Bykowina, ul. 11 Listopada

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: 14.00–18.00

Piątek: 9.00–13.00

ADWOKACI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B - punkt nr 2
Nowy Bytom
ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek: 8.00-12.00

Środa: 10.00-14.00

Czwartek - mediacje: 14.00-16.00

ADWOKACI

NIEOPŁATNA POMOC PRAWNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 18 - punkt nr 3
Halemba, ul. 1 Maja 32

Poniedziałek: 11.00-19.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 11.00–15.00

Czwartek: nieczynne

Piątek: 11.00–15.00

RADCY PRAWNI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B - punkt nr 2
Nowy Bytom, ul. Piotra Niedurnego 46

Wtorek: 8.00-12.00

Piątek: 8.00-12.00

Czwartek - mediacje: 16.00-18.00

RADCY PRAWNI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Powiatowy Urząd Pracy - punkt nr 4
Ruda, ul. Ballestremów 16

Poniedziałek: 10.00–14.00

Wtorek: 10.00–14.00

Środa: 10.00–14.00

Czwartek: 12.00–16.00

Piątek: 9.00–13.00

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Centrum Inicjatyw Społecznych - punkt nr 5
Orzegów, ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 14.00-18.00

Środa: 11.00-15.00

Czwartek 14.00-18.00

Piatek: 11.00-15.00

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 15 - punkt nr 6
Kochłowice, ul. Brzozowa 4

Poniedziałek: 11.00–15.00

Wtorek: 14.00–18.00

Środa: 14.00–18.00

Czwartek: 14.00–18.00

Piątek: 11.00–15.00

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
3) sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2)  nieodpłatną mediację.

W roku 2019 nieodpłatną mediację będą prowadzić wybrane punkty pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr 32 248 68 00 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2019 roku dotację w wysokości 396 000 złotych.

Dodatkowych informacji udzielają: Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32 248 68 00.

Załączniki:
- Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy poszczególnych punktów
- Karta informacyjna – nieodpłatna pomoc prawna
- Karta informacyjna – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- Karta informacyjna – nieodpłatna mediacja
- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa