Kontakt

Jerzy Szczerbiński

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta
pl. Jana Pawła II 6
pokój 312

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3120

e-mail: um_ngo@ruda-sl.pl