Kir Żałobny

Koordynator ds. dostępności

Barbara Łukomska – Piłat
pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Kontakt:
tel. 32 244 90 00, wew. 3251
e-mail: dostepnosc@ruda-sl.pl
Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pok. 325 (III piętro).

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta,
  • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Ruda Śląska było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter