Header decorative image
Kir Żałobny

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, oddawać wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Noworudzkiej 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miasto Ruda Śląska.

Godziny pracy (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

 • poniedziałek - piątek od 10:00 do 18:00,
 • sobota od 10:00 do 14:00.

Ponadto w dniach 24 grudnia, 31 grudnia - za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę każdego roku czynny jest w godzinach od 8:00 do 12:00.

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. metale,
 5. szkło,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyte opony,
 10. odpady tekstyliów i odzieży,
 11. bioodpady,
 12. przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta,
 13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 14. odpady niebezpieczne,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 16. odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, wełna mineralna, wata szklana, zderzaki, rury kanalizacyjne, styropian z ocieplenia budynków.

Jeden raz w roku, w ramach tzw. opłaty śmieciowej, na indywidualne zamówienie składane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otrzymasz dwa worki BIG BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego (tj. gruz, ceramikę, połamane w kawałki płyty kartonowo-gipsowe).

Indywidualne zamówienie może złożyć:

 • w przypadku lokalu mieszkalnego w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej – posiadacz lokalu mieszkalnego,
 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej – właściciel nieruchomości.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter