Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa
 3. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 4. Obiekty MOSiR
 5. Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych
 6. Ograniczenia w pracy szpitala
 7. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 8. Urząd Miasta zamknięty dla klientów
 9. Pomoc społeczna
 10. Zakupy dla seniora
 11. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 12. Zobowiązania w PWiK na raty
 13. Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
 14. Orzeczenia lekarskie
 15. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 16. Komunikat Prezydenta Miasta
 17. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia.

Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny wzrosły z 5 000 do 30 000 zł. Uruchomiono aplikację, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Udostępniona została również strona grarantanna.pl, gdzie codziennie zamieszczane są różne propozycje aktywności.

16 kwietnia 2020 r. rząd ogłosił cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem począwszy od 20 kwietnia 2020 r.

Wszystkie aktualne zasady można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Daty wejścia w życie poszczególnych etapów są ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

Czwarty etap - od 30.05.2020 r.:

 • od 30 maja w przestrzeni otwartej przy zachowaniu 2 metrów odległości od innych nie trzeba zasłaniać ust i nosa
 • od 30 maja zniesione zostaną limity osób w branży handlowej i gastronomicznej.
 • od 30 maja przestaje obowiązywać limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego, a także podczas uroczystości pogrzebowych
 • od 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób
 • od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom.
 • od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania


Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia do 29 maja obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:

 • w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
 • w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.),
 • na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
 • w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp., pozostałe nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa),
 • w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),
 • w sklepach i na targowiskach,
 • w punktach usługowych,
 • na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.

Od obowiązku zakrywania ust i nosa wprowadzono kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się:

 • dzieci do 4 lat,
 • osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych, jeśli nie obsługują bezpośrednio interesantów lub klientów,
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Usta i nos możemy zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych.

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać po każdym użyciu.

Więcej informacji, najczęściej zadawane pytania, przykładowy wzór wykrojnika maseczki - https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos.


Sytuacja w Rudzie Śląskiej (29.05.2020)

 • Nadzór epidemiologiczny: 484
 • Kwarantanna: 382
 • Hospitalizacja ze względu na podejrzenie zachorowania: 17
 • Potwierdzone zakażenia: 256
 • Ozdrowieńcy: 73
 • Zgony: 12

Wykres obrazujący przebieg epidemii koronawirusa w Rudzie Śląskiej


Obiekty MOSiR

Od 18 maja obowiązują nowe zasady korzystania z infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 1. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej - 14 osób plus 2 trenerów.
 2. Tory rolkarskie przy ulicy Bytomskiej, w Parku Strzelnica, pumptrucki oraz boiska typu Orlik, tor modelarski - również 14 osób plus 2 trenerów.
 3. Korty tenisowe bez zmian. Na jednym jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
 4. Hala sportowa w Halembie - jednocześnie 32 osoby plus 2 trenerów.
 5. Hala sportowa w Nowym Bytomiu - jednocześnie 12 osób plus 1 trener.
 6. Hala sportowa w Orzegowie - jednocześnie 12 osób plus trener.
 7. Pełnowymiarowe boiska sportowe:
  • piłka nożna przy ul. Czarnoleśnej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów,
  • rugby przy ul. Bytomskiej - jednocześnie 22 osób plus 4 trenerów.

W przypadku boisk z punktu 7 istnieje możliwość podziału boiska na dwie części strefą buforową, 5-metrową. Na każdej z części może trenować wówczas jednocześnie 16 osób plus 3 trenerów.

W dalszym ciągu nie będzie dostępne zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), prócz WC.

Noszenie maseczek na obiektach nie jest obowiązkowe.

Obowiązują zapisy telefoniczne na korzystanie z obiektów, z podaniem pełnych godzin obecności. Przedział godzin to 6.00-21.00.

Numery telefonów do rezerwacji:

 • Tor rolkarski Burloch Arena, boisko rugby - tel. 32 248 22 58
 • Korty tenisowe Orzegów - tel. 32 248 22 58
 • Stadion ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Boisko ul. Czarnoleśna – tel. 510 211 466
 • Orlik Nowy Bytom – tel. 510 211 467

Zasady korzystania z wymienionej infrastruktury:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • brak możliwości korzystania z szatni,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

29 kwietnia rząd zapowiedział możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br. Decyzję o otwarciu ma podjąć organ prowadzący placówki po spełnieniu odpowiednich wytycznych sanitarnych. Prezydent Grażyna Dziedzic podjęła decyzję o nieuruchamianiu miejskich placówek w tym terminie. Spowodowane to jest brakiem możliwości zorganizowania dzieciom w ciągu kilku dni opieki w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna.


Ograniczenia w pracy szpitala

Zgodnie z zaleceniami wojewody śląskiego przy Szpitalu Miejskim w Goduli został ustawiony namiot, który będzie mógł służyć jako przyszpitalna Izba Przyjęć. Jest to kolejny etap zabezpieczania szpitali, które zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z epidemią koronawirusa. Ta decyzja ma doprowadzić do ograniczenia pojawiających się w różnych miastach przypadków zakażeń personelu w szpitalach niezakaźnych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim wprowadzono zakaz odwiedzin w oddziałach szpitala do odwołania.

Dokumentacja medyczna będzie przesyłana mailowo oraz listownie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32 779 59 18 lub 502 113 184.


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz przychodni specjalistycznych:

 • przed wizytą u lekarza należy skontaktować się telefonicznie ze swoją przychodnią
 • każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.
 • tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę; o konieczności wizyty decyduje lekarz
 • lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego
 • do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał); w pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz

Urząd Miasta zamknięty dla klientów

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, kontynuowane są ograniczenia w dostępności Urzędu Miasta dla klientów, co nie oznacza, że nie ma możliwości załatwiania spraw ważnych dla mieszkańców (także wymagających osobistego kontaktu z urzędnikiem).

Przed planowaną wizytą w Urzędzie należy ustalić termin i godzinę wizyty z pracownikiem odpowiedniego wydziału (kontakt telefoniczny lub drogą mailową).

Nadal funkcjonuje prowizoryczna „skrzynka podawcza”, znajdująca się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II.

Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, komunikaty: https://rudaslaska.bip.info.pl/

Wiele spraw można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, które nie mają konta w banku, a chcą założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu, mogą od 23.04.2020 r. dziś uzyskać tymczasowy profil zaufany z wykorzystaniem wideoweryfikacji online. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest


Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • MOPS pozostaje czynny w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • wstrzymuje się dokonywanie wypłat świadczeń w kasie Ośrodka;
 • wstrzymuje się przyjmowanie klientów w budynkach przy ul. Markowej 20 i 22, za wyjątkiem spraw wskazanych w niniejszym zarządzeniu dyrektora MOPS oraz spraw, w których wezwano do osobistego stawiennictwa;
 • wstrzymuje się przyjmowanie klientów w Sekcji Pracowników Socjalnych w Kochłowicach przy ul. Tunkla 1; w wyjątkowych przypadkach, w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, klienci z terenu dzielnicy Kochłowice będą przyjmowani w Sekcji Pracowników Socjalnych w Bykowinie przy ul. Sławika 1A;
 • talony żywnościowe oraz bony będą wydawane w Dziale Obsługi Stron Ośrodka wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach funkcjonowania Ośrodka;
 • w sprawach załatwianych w Ośrodku pracownicy odpowiednich Działów merytorycznych oraz Sekcji Pracowników Socjalnych będą kontaktowali się z klientami telefonicznie, drogą elektroniczną – z wykorzystaniem wiadomości e-mail, a także w miarę możliwości za pośrednictwem systemu EPUAP;
 • potwierdzenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego może odbyć się drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail.

W czasie trwania stanu epidemicznego na teren Ośrodka nie wpuszcza się klientów. Przed wejściem głównym zostało utworzone bezosobowe stanowisko informacyjne, na którym znajduje się skrzynka podawcza oraz telefon. Wszystkie dokumenty należy wrzucać do skrzynki podawczej, a w razie konieczności uzyskania informacji prosimy o skorzystanie z telefonu – podniesienie słuchawki łączy bezpośrednio z centralą. Dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych przeznaczony jest tylko dla służb mundurowych, Poczty Polskiej i osób wcześniej umówionych.

Świadczenia planowane do wypłaty w maju br., zostaną wypłacone w następujących terminach:
•    świadczenia wychowawcze (500+) zostaną wypłacone w dniach od 11 do 12 maja br.;
•    zasiłki pielęgnacyjne zostaną wypłacone do 7 maja br.
•    pozostałe świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zostaną wypłacone do 13 maja br.;
•    zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie zostaną wypłacone w dniach od 14 do 15 maja br.;
•    świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w dniu 18 maja br.;
•    świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.

Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20. Klienci będą informowani telefonicznie, w jakim dniu i o której godzinie muszą się zgłosić po ich odbiór. Podczas odbioru talonów/bonów należy bezwzględnie zachować środki ostrożności oraz zastosować się do zaleceń pracowników.

W przypadku świadczeń niewypłaconych, pracownicy działów merytorycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą kontaktować się z klientami telefonicznie. Jednocześnie w przypadku pojawienia się wątpliwości ze strony klientów  lub w kwestii uzyskania dodatkowych informacji w sprawie nierozpatrzonych wniosków, należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami działów merytorycznych. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie z pracownikami Sekcji Pracowników Socjalnych adekwatnie do miejsca zamieszkania.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa dostęp do osrodka jest ograniczony do minimum. Od 6 maja br. dokumenty trzeba zostawiać w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem,  w godzinach od 7.30 do 15.00.  Na dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostaje ograniczona do kontaktów telefonicznych. W razie potrzeby wsparcie dostępne będzie pod numerem telefonu: 503 06 0016 lub (32) 344 03 26, w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, bez dni świątecznych.

Dla osób będących w zagrożeniu, przebywających w kwarantannie oraz zakażonych koronawirusem została uruchomiona pomoc psychologiczna na SKYPE - oik778970@gmail.com. Godziny funkcjonowania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, bez dni świątecznych.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszają wszystkich, którym doskwiera osamotnienie związane z ograniczeniem kontaktów społecznych do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 przez:

 • kontakt telefoniczny - tel. 508 359 438
 • aplikację WhatsApp – videopołączenie – do nr telefonu 508 359 438

Świadczenia  na konto

Miejski Ośrodek Pomocy w Rudzie Śląskiej zwrca się z prośbą,  żeby osoby, które  do czasu ogłoszenia stanu epidemii w kraju, pobierały świadczenia w kasie ośrodka, założyły rachunki bankowe (w tym socjalne za pośrednictwem tut. ośrodka). Umożliwi to od czerwca br. wypłatę świadczeń przelewem na konto.

W celu założenia bezpłatnych rachunków bankowych (do których wydawane są karty przedpłacone) za pośrednictwem MOPS-u, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Techniczno- Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Tel kontaktowy: 32 344 03 23 wew. 340.

Osoby, które nie posiadają telefonu komórkowego, mogą skorzystać z telefonu znajdującego się na stanowisku informacyjnym ze skrzynką podawczą, znajdującym się przed wejściem głównym do Ośrodka (ul. Markowej 20, Ruda Śląska-Nowy Bytom)  – podniesienie słuchawki łączy bezpośrednio z centralą.


Zakupy dla seniora

Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną dla osób będących w potrzebie. O pomoc może poprosić każda osoba w podeszłym wieku, w szczególności samotna, chora, niepełnosprawna lub po prostu obawiająca się wyjść z domu.

32 248 63 59 lub 800 158 800 – to numery telefonu, pod które można się zgłaszać. Pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie prosił tylko o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania.

Z każdą z osób, która zadzwoni i zostawi namiary na siebie, skontaktują się harcerze. Zgłoszą się po listę zakupów i przyniosą potrzebne produkty do domu. Służbę będą pełnić tylko osoby pełnoletnie.


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomogą lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika będą odraczane lub rozkładane na raty
 • będzie można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres; ulga nie dotyczy opłat za media
 • do końca maja wstrzymane będą upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na dodatkowe koszty

Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta. W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią, mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Niskooprocentowane świadczenie może zostać przeznaczone m.in. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wnioskować można maksymalnie o 5 tys. zł. Nabór w tej sprawie prowadzi m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca musi złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać  w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Wnioski będą rozpatrywane do odwołania zgodnie z kolejnością wpływu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32 771 59 11; 32 771 59 15; 32 771 59 36.

Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Nabór wniosków na dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oferuje kolejną pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Od 19 maja do 2 czerwca br.  rudzcy przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów  wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Złożyć wniosek  o dopłacenie części kosztów prowadzania działalności gospodarczej, może  także przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Dodatkowo o środki pieniężne starać się mogą organizacje pozarządowe w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły na temat pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich rudzkiego urzędu pracy. Tel. 32 771 59 11;  32 771 59 12; 32 771 59 15;  32 771 59 36 oraz na stronie PUP w Rudzie Śląskiej.

Rządowa "tarcza antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Zobowiązania w PWiK na raty

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

 1. W przypadku podmiotów gospodarczych (mikro, małe i średnie firmy) i samorządowych oraz prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:
  • Rozłożenie na raty może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:
   - w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
   - przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.
 2. W przypadku klientów indywidualnych:
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 − 15.00), tel. 32/34 24 300 email: bok@pwik.com.pl, Dział Księgowości tel. 32/34 24 226, Windykacja tel. 32/34 24 284, www.pwik.com.pl


Nieodpłatna pomoc prawna za pośrednictwem środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 z dniem 16 marca br. wstrzymane zostało bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Rudy Śląskiej.

W tym czasie, zgodnie z zaleceniem zawartym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadza się możliwość udzielania nieopłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy).  Porady zdalne świadczone będą od dnia 23 marca br. do odwołania.

Aby skorzystać w ten sposób z porady należy umówić się pod numerem tel. 32 248 68 00 lub wysłać maila na adres: npp@ruda-sl.pl (podając numer kontaktowy celem umówienia terminu).


Orzeczenia lekarskie

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii. Ich ważność wydłużona została o 3 miesiące.

Chodzi o orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Takie orzeczenia zachowają ważność przez trzy dodatkowe miesiące, licząc od dnia upływu dotychczasowego terminu ważności.


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana.

W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych. Najlepiej jest sprawdzać rozkłady jazdy na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty.

ZTM zachęca do tego, aby pasażerowie na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje