Portret gospodarczy

 

Logo miastaRuda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Ruda Śląska od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta. Jednak w ostatnich latach miasto zmienia swój wizerunek. Choć jest obecnie największym miastem górniczym w Unii Europejskiej, gospodarka Rudy Śląskiej rozwija się w różnych kierunkach. Istotnego znaczenia nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych.

Konsekwencją rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej jest rozwój małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura otoczenia biznesu: banków, biur doradztwa gospodarczego, finansowego i prawnego, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur obrotu nieruchomości.

W strukturze demograficznej miasta, liczba ludności wynosi w wieku:

  • przedprodukcyjnym - 22,1 %,
  • produkcyjnym - 64,6 %,
  • poprodukcyjnym - 13,3 %.

Szerokie perspektywy rozwojowe dla przedsiębiorców daje zaplecze doradcze, pełną obsługę finansową dla firm i mieszkańców zapewnia 13 banków. Otoczenie biznesu uzupełniają liczne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze i firmy obsługi nieruchomości. W mieście działa kilkadziesiąt firm z udziałem kapitału zagranicznego, między innymi Segece Polska Sp. z o.o., Lambertz Polonia, Leiber Poland, Greschbach-Zeman-Pokój, Prologis, Panattoni.

Zatrudnienie w najważniejszych dla miasta sektorach gospodarki kształtuje się następująco:

  • przemysł i budownictwo – 62,2 %,
  • usługi rynkowe – 22,2 %,
  • usługi nierynkowe – 15,6 %.

Ze względu na posiadany potencjał ekonomiczny i możliwości rozwojowe, miasto stanowi atrakcyjny obszar do zaangażowania się w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. Zwarte położenie terenów inwestycyjnych     w poszczególnych dzielnicach na skrzyżowaniu dróg północ-południe i wschód-zachód, stwarza doskonałe warunki do inwestowania. Atutem miasta jest także sprawnie działająca infrastruktura oraz wyszkolone kadry.

Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku 2,5 milionowej aglomeracji, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz ok. 9 mln mieszkańców w promieniu 100 km – wszystko to sprawia, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku.

Ruda Śląska posiada oferty inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wielu nieruchomości (gruntów, budynków i lokali użytkowych) położonych zarówno w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych, jak i w wyznaczonych dla tego celu strefach aktywności gospodarczej. Nieruchomości komunalne przeznaczone są dla rozwoju produkcji, usług, handlu i budownictwa mieszkaniowego. Miasto otwarte jest na przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzą nowe miejsca pracy. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat. Ponadto prowadzący działalność gospodarczą w Rudzie Śląskiej mogą korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont elewacji.

Ruda Śląska to miejsce przyjazne dla inwestorów. Władze samorządowe Rudy Śląskiej zachęcają do lokowania kapitałów i służą pomocą wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.