Otoczenie biznesowe

 

LogoMiasto nieustannie polepsza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera rozwój przedsiębiorczości, pozyskuje inwestorów i współpracuje z organizacjami gospodarczymi. Poprzez spółki gminne stanowiące instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy z kraju i zagranicy uzyskują pomoc i doradztwo w biznesie.


Logo RAR

Rudzka Agencja Rozwoju jest instytucją mającą na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym, opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju gospodarczego miasta oraz wspieraniu i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie.

W ramach RAR „Inwestor” funkcjonują:

Akademia Kształcenia, która oferuje szkolenia otwarte indywidualne i zamknięte dla firm, stacjonarne i wyjazdowe oraz dedykowane dla przedsiębiorstw, organizuje seminaria i konferencje.

Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek dla mikro i małych firm na inwestycje przyczyniające się m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy.

Centrum Doradztwa Gospodarczego, które oferuje usługi doradcze i eksperckie oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej, w tym studiów wykonalności.

Biuro Projektów, które realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorstw.

W ramach RAR „Inwestor” funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny oferujący bezpłatne usługi informacyjne dla sektora MŚP oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


Logo Śląskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościŚląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. to spółka samorządowa Miasta Ruda Śląska, której głównymi celami są: tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie wszelkich form rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności, budujących gospodarkę opartą na wiedzy.

Zakres działalności Inkubatora:

Dział Innowacji i Przedsiębiorczości
- promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw innowacyjnych oraz źródeł ich finansowania,
- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw,
- świadczenie usług  informacyjnych i doradczych z zakresu możliwości realizacji projektów innowacyjnych,
- przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedsiębiorców,
- tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, nauki i władz samorządowych w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii w tym multimedialnych,
- tworzenie i wspieranie postaw proinnowacyjnych,
- organizacja Akademii Innowacji,
- organizacja konferencji na temat innowacji,
- organizacja wyjazdów studyjnych i warsztatów biznesowych.

Dział Szkoleń i Współpracy z Samorządami
- wsparcie samorządów w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej,
- wsparcie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne oraz przygotowywanie biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych,
- opracowywanie i aktualizacja lokalnych dokumentów programowych: strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji,
- wsparcie dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w zakresie zagadnień związanych z jej prowadzeniem,
- tworzenie i realizacja programów szkoleniowych służących zmianie bądź podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnego sektora MŚP, aktywizacji osób poszukujących nowej tożsamości zawodowej oraz osób niepełnosprawnych.

Dział Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Rybniku
- bezpłatne usługi związane z pozyskiwaniem i właściwym wykorzystaniem funduszy z EFS; z pomocy RO EFS Rybnik mogą korzystać szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne.

Dział Administracyjno – Techniczny
- wynajem pomieszczeń biurowych oraz powierzchni produkcyjno – magazynowych w siedzibie głównej przy ul. K. Goduli 36 oraz w filii przy ul. Szyb Walenty 32,
- wynajem nowocześnie wyposażonej, multimedialnej sali konferencyjnej (100 miejsc) oraz sali szkoleniowej z 15 indywidualnymi stanowiskami komputerowymi. W budynku głównej siedziby Inkubatora działa restauracja,
- Wirtualne Biuro - praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących firmę w domu lub nie posiadających jeszcze stałej siedziby! Dogodne rozwiązanie dla rozpoczynających działalność firm, których nie stać utrzymanie własnego biura.


Logo ŚPPTŚląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. to wyodrębniony obszar na terenie dwóch miast Rudy Śląskiej i Świętochłowic, stanowiący zwartą całość i obejmujący tereny poprzemysłowe, doskonale skomunikowane i położone w centrum aglomeracji śląskiej o powierzchni 1090 ha. Zadaniem parku jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, charakteryzującego się przede wszystkim sprawną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnie prowadzonymi usługami pomocniczymi.

W Parku znajduje się powierzchnia magazynowa w postaci hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym oraz kotłownią o całkowitej pow. ponad 8 tys.m2. Dodatkowo przy hali znajduje się plac składowy o pow. 11 200 m2. Cały kompleks został zagospodarowany z przeznaczeniem na produkcję konstrukcji stalowych. W budynkach po byłej KWK „Walenty – Wawel” (cechownia, łaźnia, lampownia) zagospodarowano ok. 4 tys. m2 powierzchni biurowej.

Park dysponuje pomieszczeniami dla absolwentów, którzy pragną rozpocząć działalność w dziedzinie architektury i geodezji w ramach Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych ”Architektura i Budownictwo”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest sala wystawowa mogąca spełniać funkcję auli konferencyjnej o pow. ok. 300 m2 oraz mniejsza salka konferencyjna na 30 osób. Atutem jest dobry standard tych pomieszczeń, bezpłatny parking oraz szybki dojazd do DTŚ.

Biuro Obsługi Inwestora działające przy Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym oferuje:
- wyszukiwanie ofert obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych i magazynowych przewidzianych pod wynajem lub sprzedaż,
- zapewnia pomoc w szybkim dostępie do informacji o warunkach inwestowania na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic,
- świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pozyskiwaniem bieżących informacji o rynku nieruchomości,
- prowadzi systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych.