Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Andrzej Trzciński

Numery telefonów: 244 90 00 do 10, wew. 3141, 3142

e-mail: um_rk@ruda-sl.pl

Zadania:

  • opracowywanie planów rozwojowych w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz realizowanie wynikających z nich zadań,
  • opracowywanie planów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji miejskich placówek kultury i kultury fizycznej,
  • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i kultury fizycznej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością tych instytucji,
  • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  • przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie masowych imprez kulturalnych i sportowych oraz przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez poza siedzibą instytucji,
  • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych,
  • wspieranie i promowanie osiągnięć sportowych oraz wnioskowanie o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,
  • wnioskowanie o przyznanie stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa