Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik wydziału: Ewa Czapelka

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 1010

Zadania:

  • księgowanie operacji i zdarzeń dotyczących wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa, funduszy celowych, lokat bankowych, konta depozytów, funduszy pomocowych z Unii Europejskiej,
  • księgowanie operacji i zdarzeń dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  • regulowanie zobowiązań Urzędu Miasta, naliczanie oraz przekazywanie odsetek od kredytów bankowych,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług oraz sporządzanie miesięcznych zestawień i deklaracji podatku VAT,
  • obliczanie, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz sporządzanie wykazu wynagrodzeń dla celów emerytalno - rentowych,
  • windykacja podatków i opłat lokalnych.


strategia

Śląsko godka

  • ja - tak
  1. web developer: Artur Kępa