Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Izydorczyk

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2030, 2000, 2010, 2020, 2021, 2040, 2041.

e-mail: budzet@ruda-sl.pl

Zadania:

 • przygotowywanie projektu budżetu Miasta wraz z materiałem opisowym,
 • opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • kontrolowanie planów jednostkowych oraz przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez Skarbnika Miasta i Prezydenta Miasta,
 • przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta,
 • opracowywanie prognoz finansowych budżetu Miasta,
 • opracowywanie zleconych analiz i zestawień,
 • sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • obsługa kasowa jednostki budżetowej Urząd Miasta Ruda Śląska,
 • rozliczanie inkasentów opłat lokalnych,
 • rozliczanie kosztów egzekucyjnych i notarialnych,
 • windykacja opłaty skarbowej,
 • obsługa rachunku podstawowego budżetu Miasta,
 • kontrola dochodów i wydatków na rachunku podstawowym budżetu Miasta w odniesieniu do zatwierdzonego planu,
 • obsługa bankowa podległych jednostek budżetowych w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych,
 • prowadzenie rachunkowości dla dochodów i wydatków projektów w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w Organie Finansowym.strategia

Śląsko godka

 1. web developer: Artur Kępa