Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

leber - osoba niefrasobliwa, leser


Wybierz literę:strategia

Śląsko godka

  • obstować - stać za czymś (dotyczy wyrażanych opinii, światopoglądu)
  1. web developer: Artur Kępa