Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

 

Obszar Halemby stanowi mały fragment południowej części Wyżyny Śląskiej przeciętej rowem rzeki Kłodnicy, oddzielającej Wzgórze Kochłowickie od Garbu Mikołowskiego.

Kościół Bożego NarodzeniaHalemba powstała przy kuźnicy żelaza leżącej w rejonie obecnego mostu na Kłodnicy w ciągu ulicy 1 Maja. Godłem gminy jest naczynie z płynnym żelazem nad formą odlewniczą, jako symbol kuźniczej przeszłości. Niemiecka nazwa była identyczna z polską.

Halembską kuźnicę wymieniono po raz pierwszy jako należącą do Kochłowic w 1451 r. Nazwa jej pochodziła od nazwiska kuźnika Halemby.
W 1718 r. uruchomiono w Halembie drugi na Górnym Śląsku wielki piec opalany węglem drzewnym.
Już w XVII wieku w Halembie była szkoła z nauczycielem.
W 1840 r. powstała szkoła umieszczona w wiejskiej chacie drewnianej.

W 1881 r. wybudowano nowy budynek, zaś w 1914 r. kolejny.

Kościół pw. Matki Boskiej RóżańcowejNie licząc istniejącej tu wcześniej kaplicy zamkowej, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej powstał dopiero w latach 1889-90.

W kościele znajduje się jedyna na Śląsku, a być może w Polsce i na świecie monstrancja z węgla. Powstała w 1987 roku, a jej pomysłodawcą był Stanisław Kiermes, ówczesny przewodniczący NSZZ „Solidarność”. O odpowiedni gatunek węgla zatroszczył się Jerzy Czech, a ozłoconą lunnulę na hostię przygotował Ryszard Siboń.

Monstrancja z węglaMonstrancja z „czarnego złota” przedstawia pracujących górników, ich narzędzia pracy i symbole eucharystyczne: kłosy, chleb i winogrona. Na rewersie umieszczono napis: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - solidarność górniczych serc – Halemba”.

Niestety, 20 lat temu ówczesne władze nie dopuściły do tego, aby podarunek od halembskich górników dotarł do Papieża. Monstrancja wróciła do parafii. W każdą Barbórkę 4 grudnia, podczas mszy świętej w intencji górników w kościele udzielane jest błogosławieństwo czarną monstrancją.

Ważniejsze zabytki architektury:

  • klasycystyczny pałacyk myśliwski z XVIII w.strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa