Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Komunikaty

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Ostrzeżenie przed wiatrem

Ostrzeżenie przed wiatrem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega przed silnym wiatrem od 23.00 23 lutego do 15.00 24 lutego.


Sprawozdanie z badania jakości obsługi klienta

Sprawozdanie z badania jakości obsługi klienta

W okresie od października do grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta przeprowadzono badanie jakości obsługi klienta.


Spotkanie konsultacyjne w sprawie hałdy

Spotkanie konsultacyjne w sprawie hałdy

W czwartek 23 lutego spotkanie konsultacyjne poświęcone zagospodarowaniu hałdy w rejonie ul. 1 Maja w Wirku.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.


Opłata śmieciowa bez zmian

Opłata śmieciowa bez zmian

Przypominamy, że wszystkie stawki opłaty śmieciowej pozostają na dotychczasowym poziomie.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed wysokimi poziomami stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

20 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach.


  • 223 artykuły
  • strona 1 z 15

strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa