Będzie cieplej i oszczędniej

2020-07-17

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej została zakończona. W mieście powstaną następne inwestycje tego typu. Już teraz trwają prace przy ul. Jankowskiego 6, a niebawem rozpocznie się ocieplanie budynków mieszkaniowych przy ul. Hallera 10 i  Strażackiej 16A. W ostatnich dniach wyłonieni zostali wykonawcy tych inwestycji. W kolejce do termomodernizacji w tym roku czekają jeszcze budynki wielorodzinne przy Sobieskiego 58 oraz Piastowskiej 52, a także obiekt dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na wszystkie te zadania miasto pozyskało dofinansowanie unijne. Dodatkowo część z nich objęta została wsparciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W tym i w kolejnym roku realizować będziemy łącznie 17 inwestycji z zakresu termomodernizacji.  Na ten cel w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy blisko 10 mln zł ze środków europejskich oraz ok. 1 mln zł z funduszy Metropolii. Od początku aktualnej perspektywy unijnej na same tylko działania związane z termomodernizacją zdobyliśmy już ponad 32,2 mln zł – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W ostatnich dniach zakończyły się już prace przy termomodernizacji budynku przy ul. Różyckiego 21. - W ramach inwestycji, oprócz samego ocieplenia budynku, wyremontowane zostały też schody wejściowe oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych - informuje wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.

Kolejną realizowaną inwestycją jest termomodernizacja budynku przy ul. Jankowskiego 6. - Zadanie w głównej mierze polega na ociepleniu ścian oraz dachu budynku. Przed wejściem odtworzony zostanie stalowy podest oraz wykonana będzie pochylnia dla osób niepełnosprawnych, bowiem w budynku tym mieści się także przychodnia. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć w październiku – wskazuje wiceprezydent.

Pozostałe inwestycje, które realizowane będą w najbliższym czasie, dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera 10 i Strażackiej 16A. Właśnie wyłonieni zostali wykonawcy tych zadań. – W budynkach, oprócz ociepleń ścian i stropu, wymieniona zostanie stolarka okienna na klatkach schodowych, zamontowane zostaną nowe drzwi wejściowe oraz daszki nad nimi. Dodatkowo w budynku przy ul. Strażackiej wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, natomiast budynek przy ul. Hallera podłączony zostanie do nowego źródła ciepła, jakim będzie ogrzewanie gazowe – precyzuje Michał Pierończyk.

Kolejna inwestycja, która będzie realizowana w najbliższych miesiącach, dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58. Aktualnie dla tego zadania trwa jeszcze procedura przetargowa. Niebawem znany ma być również wykonawca termomodernizacji budynku dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera. W tym przypadku także nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg.

Przypomnijmy, że na wszystkie wymienione zadania miasto pozyskało pod koniec ubiegłego roku środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 6 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną także na termomodernizacje kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Chodzi o budynki przy ulicach:

Cegielnianej 30, Kokota 127-129-131, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną do nowego źródła ciepła. W większości przypadków będzie to sieć ciepłownicza. Inwestycje te realizowane będą w 2021 r.

Dodatkowo w marcu przyznano miastu prawie 3,9 mln zł na 5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych - przy ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. W tym przypadku był to wynik konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności). – Realizację większości tych zadań planujemy na 2021 r. W tym roku chcielibyśmy jednak rozpocząć termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie – zapowiada Michał Pierończyk.

Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej pozyskały również wsparcie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Mowa tu o termomodernizacji budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł).