Nietypowe zakończenie roku szkolnego

2020-06-26

Około 19 tysięcy rudzkich uczniów i przedszkolaków oraz przeszło 2600 nauczycieli i 1400 pracowników niepedagogicznych zakończyło dzisiaj trudny i jedyny w swoim rodzaju rok szkolny. Przed nimi wakacje, które pozwolą zregenerować siły i doładować akumulatory przed nowym rokiem.

– Miniony rok szkolny był bardzo ciężkim czasem dla nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów oraz rodziców. Przed osobami związanymi zawodowo z kształceniem dzieci i młodzieży zostały postawione nowe zadania. Mimo tego, nie zabrakło im zapału do pracy, zaangażowania, pasji i wiary w misję, którą wypełniają. Dlatego dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że w wypełnianie swoich obowiązków wkładają ogromne serce i są oparciem dla uczniów – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Z kolei uczniom dziękuję za rok ciężkiej pracy i nauki. Życzę im zasłużonego odpoczynku oraz regeneracji sił. Mam nadzieję, że we wrześniu będą mogli wrócić z nową energią do swych szkół oraz nauczania w tradycyjnej formie – dodaje.  

W roku szkolnym 2019/2020 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 76 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczało 18648 uczniów. Do 29 rudzkich przedszkoli publicznych uczęszczało 4396 dzieci, a do 6 przedszkoli niepublicznych 391 dzieci. Natomiast w  30 szkołach podstawowych (w tym jednej dla dorosłych) uczyło się w sumie 10454 uczniów, a kolei do jednej niepublicznej szkoły podstawowej – szkoły mistrzostwa sportowego uczęszczało  w sumie 130 uczniów.

Poza podstawówkami w mieście funkcjonowały 4 licea ogólnokształcące  oraz jedno dla dorosłych, w których łącznie uczyło się 1581 osób, zaś w siedmiu szkołach branżowych  - 656 uczniów, w sześciu technikach 1840 osób, natomiast w szkole policealnej – 15. W rudzkich szkołach funkcjonowały także oddziały specjalne (391 uczniów) oraz oddziały integracyjne (638 uczniów). W mieście prowadzone było również kształcenie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia, gdzie łącznie uczyło się 359 uczniów.

Wśród prowadzonych oddziałów wszystkich rodzajów szkół były oddziały integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, specjalne oraz przysposabiające do pracy. W oddziałach tych zajęcia prowadzili pedagodzy posiadający specjalistyczne kwalifikacje - w szczególności do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ruda Śląska zapewnia także kształcenie osobom dorosłym. W minionym roku z opcji tej skorzystało 185 słuchaczy w szkołach publicznych – 24 w szkole podstawowej, 146 w liceum ogólnokształcącym oraz 15 w szkole policealnej.

Kształcenie i wychowanie rudzkich uczniów wspomagały publiczne placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (jedna publiczna i jedna niepubliczna) oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach dodatkowych zajęć miasto sfinansowało zajęcia z wiedzy o regionie, zajęcia z poszczególnych przedmiotów, przygotowania do konkursów, olimpiad i różnego rodzaju kółka zainteresowań (teatralne, medialne, dziennikarskie, fotograficzne). We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych.

Miasto zapewniło także ponad 1 mln zł na transport dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Z kolei na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów przeznaczono prawie 1,3 mln zł.

- Dziękuję wszystkim za ten rok, za to, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podeszli do swoich obowiązków sumiennie i z pasją. Nauczanie na odległość było ważnym testem, który wszyscy zdali wzorowo. Życzę, by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać siły na kolejny rok szkolny – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za resort oświaty.

Przypomnijmy, że od marca wprowadzone zostały przepisy, które umożliwiały prowadzenie kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. W związku z tym, że epidemia wciąż jeszcze trwa, nie będą odbywały się uroczyste akademie związane z zakończeniem roku szkolnego. - Każdy z dyrektorów placówek oświatowych, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, podejmuje decyzję co do formy odbierania świadectw - mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. - Może wskazać odbiór w trybie indywidualnym lub wyznaczyć konkretną godzinę dla danej klasy czy grupy uczniów. Świadectwa będzie można również odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły - dodaje.

Do tej pory większość szkół zorganizowała już zwrot podręczników wypożyczonych uczniom na czas nauki oraz książek z biblioteki. Uczniowie zaopatrzeni w maseczki, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu, stawiali się w szkole w wyznaczonym terminie.