Elektroniczny system kolejkowy znów działa

2020-06-16

Po przerwie spowodowanej pandemią elektroniczny system kolejkowy do rejestracji pojazdów znowu działa działa.  Został też usprawniony. Od 22 czerwca już nie jedna osoba a dwie, będą mogły umówić wizytę w Wydziale Komunikacji na tą samą godzinę. Do tego celu udostępnione będą dwa stanowiska. Udogodnienie sprawi, że rejestracja pojazdu przebiegnie bez zbędnego oczekiwania w kolejce.

Internetowa rezerwacja terminu wizyty dotyczy rejestracji lub przerejestrowania pojazdu. Formularz, w którym prezentowane są wolne terminy, znajduje się na stronie www.rudaslaska.pl/rezerwacje. Aby zarezerwować odpowiedni termin, trzeba kliknąć w wybrany w kalendarzu dzień i zaznaczyć wolną godzinę, wprowadzić dane w wymagane pola i kliknąć przycisk „Zarezerwuj”. W następnym oknie wyświetlony zostanie kod niezbędny do wygenerowania zarezerwowanego biletu w automacie biletowym, znajdującym się w Urzędzie Miasta w korytarzu przy Wydziale Komunikacji.

Przypomnijmy, że elektroniczny system kolejkowy obsługujący Wydział Komunikacji, działa w Urzędzie Miasta Ruda Śląska od grudnia 2017 roku. Składa się on z automatu biletowego, w którym klient wybiera rodzaj sprawy, jaką chce załatwić i pobiera stosowny bilet z numerem kolejkowym. Na ekranie znajdującym w korytarzu obok drzwi Wydziału Komunikacji wyświetlają się kolejno numery biletów wraz z numerem pokoju i stanowiska obsługi. Jednocześnie podawana jest informacja głosowa dla osób, które znajdują się poza zasięgiem ekranu.