Sprawdź termin aktualizacji wniosku o mieszkanie

2020-05-15

W Biuletynie Informacji Publicznej została udostępniona informacja o terminie złożenia aktualizacji i pozycji na liście oczekujących na lokal do remontu: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11501&idmp=1105&r=r

Informacja zawiera: pozycję na liście, numer wniosku oraz termin, do którego należy dokonać pełnej aktualizacji wniosku.

Pozycję na liście należy odszukać poprzez znak sprawy, umieszczony na prowadzonej korespondencji dotyczącej złożonego wniosku. Przykład dla sprawy ALM.7140.2.1027.2012:

Pozycja na liście Numer wniosku Data złożenia aktualizacji
1 1027/12 2020-12-14

W celu potwierdzenia numeru wniosku lub pytań można kontaktować się wyłącznie telefonicznie z Wydziałem Spraw Lokalowych pod numerem 32 24 490 00, wew. 2370.

Z uwagi na bieżącą weryfikację wniosków zaktualizowana lista dostępna będzie najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

Udostępnienie listy jest kolejnym krokiem usprawnienia przydziału lokali. W 2014 roku weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta, zmieniające zmieniające zasady przydziału lokali mieszkalnych. Stawiają one na aktywność osób zainteresowanych przydziałem mieszkania poprzez branie udziału w oględzinach mieszkań.

Realizacja listy następuje zgodnie z kolejnością zakwalifikowania wniosku. Ponadto osoby na liście oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu mają obowiązek dokonywać aktualizacji wniosku poprzez przedłożenie zaświadczeń o dochodach z sześciu ostatnich miesięcy oraz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania oraz o zmianie sytuacji osobistej i rodzinnej.

Aktualizacja musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku lub daty dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji. Brak aktualizacji upoważnia do wykreślenia wniosku z listy oczekujących na mieszkanie.