Uwaga przedsiębiorcy

2020-03-24

Przedsiębiorcy, którzy w związku z epidemią koronawirusa  musieli tymczasowo zamknąć swoją działalność nie muszą płacić za odbiór odpadów. Umożliwiają to zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Oznacza to, że aby być zwolnionym z opłaty za marzec nową deklarację należy złożyć do 10 kwietnia br. Będzie ona ważna do momentu złożenia kolejnej deklaracji już po wznowieniu działalności.

Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Pobierz deklarację

Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 6. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod nr. tel. 32 244 90 62.

W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.