Informacja o jakości powietrza

2020-02-07

06.02.2020 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

07.02.2020 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

Prognozowana jakość powietrza:

07.02.2020 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra i bardzo dobra - warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; lokalnie w części środkowej i południowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana - warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

08.02.2020 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dostateczna - należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, lokalnie w części południowo-wschodniej może być zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

09.02.2020 r. jakość powietrza na przeważającym obszarze województwa śląskiego będzie dobra, w części wschodniej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dostateczna.

W godzinach wieczornych, nocnych, porannych jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego mogą być podwyższone.