Nowe laboratorium w rudzkim szpitalu

2018-10-11

Laboratorium Analityczne w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli ma nową, wyremontowaną lokalizację, spełniającą wszystkie wymogi eksploatacji najwyższej klasy sprzętu. To kolejna inwestycja, która możliwa była dzięki środkom z budżetu miasta.

- Systematycznie wspieramy nasz szpital, a przekazywane środki są dobrze wykorzystywane. Dziś otwarcie nowych pomieszczeń laboratorium, a przypomnę, że wcześniej zrealizowane zostały m.in. inwestycje dotyczące oddziałów neurologicznego i kardiologicznego – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Chcemy, aby rudzki szpital był wśród najlepszych w województwie – dodaje.

- Ze środków miejskich udało się nam w ostatnich 4 miesiącach zmodernizować nową lokalizację Laboratorium Analitycznego, które zyskało przestronne i nowoczesne pomieszczenia na miarę XXI wieku. Szpital dzięki tej przeprowadzce ma do dyspozycji dodatkowe pomieszczenia, w których uruchomione zostaną niebawem kolejne gabinety Izby Przyjęć – informuje dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

- Dla nas oznacza to prawdziwy jakościowy skok i poprawę warunków pracy - podkreśla mgr Małgorzata Świderska-Surma, kierownik Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. - To przede wszystkim znaczna poprawa warunków lokalowych, przy okazji spełnienie wszystkich wymogów sanitarnych i eksploatacji technicznej najwyższej klasy sprzętu, na którym na co dzień pracujemy w laboratorium w Goduli - dodaje.

Do końca miesiąca do nowych pomieszczeń zostanie przeniesiony sprzęt laboratoryjny. – Jest to niezwykle skomplikowany proces, ponieważ urządzenia mogą być przenoszone jedynie przez autoryzowane serwisy, dedykowane do poszczególnej aparatury. Operacja musi być uzgodniona i skoordynowana z wszystkimi producentami, którzy ten sprzęt dzierżawią naszemu szpitalowi - informuje mgr Małgorzata Świderska-Surma. - Przerwy w badaniach nie przewidujemy, non-stop wykonywane będą wszystkie usługi dotyczące pacjentów laboratoryjnych. Jedynie odbiór wyników w samym dniu przeprowadzki może być opóźniony o 24 godziny, za co z góry przepraszamy – zaznacza.

Przypomnijmy, że przed tygodniem w rudzkim szpitalu w nowej lokalizacji został uruchomiony Oddział Neurologiczny wraz z Oddziałem Udarowym. Na jego potrzeby udało się zaadaptować całe pierwsze piętro w budynku administracji godulskiej części szpitala, które od 10 lat było niezagospodarowane. Nowy Oddział Neurologiczny zapewnia 29 łóżek, OIOM neurologiczny oraz salę intensywnego nadzoru udaru. W tym roku gruntowny remont przeszedł też oddział kardiologiczny Szpitala Miejskiego. Do dyspozycji pacjentów przeznaczono 28 łóżek, w tym 7 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego.

18 października br. szpital zamierza uruchomić Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w swojej drugiej lokalizacji - w dzielnicy Bielszowice. - Powstanie on w odpowiedzi na palące potrzeby demograficzne, systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości życia w kraju, także wśród mieszkańców Rudy Śląskiej – mówi dr Katarzyna Adamek. Oprócz zespołu pielęgniarskiego bielszowicki ZOL zapewniać będzie pacjentom kompleksowe i całodobowe konsultacje lekarskie. Zakład w pierwszej fazie będzie liczył 18 stanowisk, wyposażony zostanie m.in. w nowoczesne elektryczne łóżka. Na początku funkcjonowania, do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, usługi świadczone w rudzkim ZOL będą odpłatne.

W ubiegłym roku miasto przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebudowę i uporządkowanie architektoniczne szpitala, a w obecnym 2,5 mln złotych na dalsze inwestycje. W tym czasie szpital ze środków własnych zrealizował inwestycje za ok. 1,5 mln zł.