Akcja szczepienia lisów

2018-09-14

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje o przeprowadzeniu na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w okresie od 19 do 28 września 2018 roku poprzez zrzucanie z samolotów specjalnej szczepionki.

Akcja będzie przeprowadzona przy użyciu samolotów. Szczepionki będą zrzucane z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 terenów zielonych. Średnio na 1 km2 ma zostać rozrzuconych do 20 dawek szczepionki. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202 620 dawek szczepionki.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych krążków  o zapachu  „zepsutej ryby”. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych  np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych, a nawet w parkach.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą dotkniętej kostki. Jednocześnie przypominamy, że  przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu  akcji  nie wolno wyprowadzać zwierząt  domowych na  tereny niezabudowane.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku - wiosną i jesienią.