Napijmy się brytyjskiej herbaty - projekt ZSP nr 2

2018-09-11

5 września 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej odbyło się podsumowanie zagranicznego szkolenia językowego siedmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Pracownicy w sierpniu wyjechali do renomowanej szkoły w Oksfordzie, gdzie przeszli kurs językowy pod okiem profesorów języka oraz poznawali zagadnienia związane z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii.

„Just do it! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” to najnowszy projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej, który będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym. Według założeń programu, dzięki zagranicznemu szkoleniu, znacznie wzrosną kompetencje językowe kadry pedagogicznej szkoły. - Mamy nadzieję, że zdobyta i przekazana uczniom wiedza, zaowocuje w ich dalszym życiu – mówiła podczas spotkania Małgorzata Rzepka, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i koordynator projektu.

Nauczyciele, biorący udział w językowym kursie w Oksfordzie, podczas prowadzonych przez siebie zajęć, mając obecnie odpowiednie kwalifikacje i narzędzia, będą wprowadzać w czasie lekcji angielskie frazy czy idiomy. Dzięki temu wzrośnie nie tylko świadomość uczniów w stosunku do angielskiego nazewnictwa, ale także przedstawiona zostanie im możliwość wykorzystania języka angielskiego w prawdziwym życiu.

Projekt „Just do it!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ i obejmuje nie tylko wyjazd członków grupy projektowej na zagraniczne szkolenia językowe do Oksfordu, ale także przygotowania do zespołowego wdrażania nowych form pracy opartych na metodzie CLIL.