Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Zamelduj się w Rudzie Śląskiej

Wszystkim osobom, które mieszkają w Rudzie Śląskiej, a do tej pory nie zameldowały się, uprzejmie przypominamy, że obowiązek meldunkowy nie został zniesiony. Stanowią o tym przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Zgodnie z nimi osoba, która zamieszka na terenie miasta powinna dokonać zameldowania w terminie 30 dni.

W perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych warto przypomnieć, że zameldowanie na pobyt stały powoduje automatyczne ujęcie osoby w stałym rejestrze wyborców, co jest konieczne do skorzystania z prawa do głosowania.

Bliższych informacji na temat meldunków można zasięgnąć w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Ewidencji Ludności, który mieści się w budynku „B” Urzędu Miasta, przy ulicy Piotra Niedurnego 46, II piętro lub pod numerami telefonów: 32 244 90 00 wewn. 6201, 6202, 6204, 6208.

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa