Ruda Śląska w nazwy zaklęta

2018-05-10

17 maja br. o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej – Wirku odbędzie się spotkanie autorskie z Barbarą i Adamem Podgórskimi. Jego tematyka będzie dotyczyła książki pt. "Ruda Śląska w nazwy zaklęta". Jest to druga część, wydanego w 2014 roku, monumentalnego opracowania "Nazwy terenowe i miejscowe Rudy Śląskiej". To już 68. publikacja autorstwa Państwa Podgórskich.

- To wydawnictwo jest największym z dotychczasowych kilkudziesięciu. Materiały zbieraliśmy przez około dziesięć lat. Razem z żoną przejrzeliśmy kilkaset materiałów, bibliografii, opracowań innych autorów, słowników, kronik, pamiętników i wspomnień. Czytaliśmy je w języku polskim, niemieckim i czeskim. Przeprowadziliśmy rozmowy z pokaźną grupą osób, od których dowiedzieliśmy się wielu szczegółów na temat nazw oraz szeregu zdarzeń - tłumaczy autor, Adam Podgórski. - Kosztowało nas to naprawdę dużo pracy, ale zależało nam na powstaniu rzetelnego informatora, poświęconego nazwom związanym z Rudą Śląską – dodaje.

Książka jest bardzo bogatym merytorycznie opracowaniem. Warto dodać, że waży 1,5 kg, liczy 885 stron oraz zawiera około 5700 haseł głównych i odsyłaczowych. – Walorem tego wydawnictwa są wypisy materiałów źródłowych. W ten sposób każdy zainteresowany może dotrzeć bez trudu do bibliografii, z której korzystaliśmy – opowiada Adam Podgórski. – Zetknęliśmy się z kilkoma przypadkami, gdy pochodzenie danej nazwy było drobnym przekłamaniem czy przeinaczeniem, staraliśmy się za każdym razem tłumaczyć i opisać, zgodnie z prawdą – dodaje.

Publikacja została wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudzie Śląskiej oraz Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Jest już możliwość jej nabycia. – Absolutnie nie spoczywamy na laurach. Pracujemy nad serią książek, dotyczącą nazw poszczególnych dzielnic. Ukazały się już publikacje dotyczące Orzegowa, Goduli oraz Chebzia. Obecnie zajmujemy się nazwą "Wirek" – dodaje Podgórski.

Barbara i Adam Podgórscy to znani działacze społeczni, dziennikarze, publicyści, fotoreporterzy, animatorzy kultury, odznaczeni Kamratem Rudzkim, otrzymali również tytuł "Zasłużonych dla Miasta Ruda Śląska".