Konsultacje z mieszkańcami

2018-04-17

25 kwietnia, godz. 16:00, Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty - Spotkanie z mieszkańcami, dotyczące rewitalizacji terenów zielonych na terenie miasta oraz wstępnych propozycji ich zagospodarowania.