Informacja o jakości powietrza

2018-03-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 06.03.2018 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach w Żywcu o 880%, Bielsku-Białej o 368%, Wodzisławiu Śląskim o 342%, Zabrzu o 340%, Rybniku o 336%, Gliwicach o 312%, Ustroniu o 304%, Cieszynie o 298%, Katowicach o 260%, Tychach o 240%, Dąbrowie Górniczej o 230%, Sosnowcu o 202%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 168%, Częstochowie o 96%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 50% oraz wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3) na stacji w Żywcu o 2%. Na stacji w Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 μg/m3 – poziom alarmowy; na stacjach w Bielsku-Białej, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Rybniku, Gliwicach i Ustroniu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 μg/m3 – poziom informowania. Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

W dniu 07.03.2018 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

Prognozowana jakość powietrza:

W dniu 07.03.2018 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze centralnym jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim, w Częstochowie oraz w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

W dniu 08.03.2018 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie zła, na obszarze centralnym, w Bielsku-Białej oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie dostateczna, na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana.

W dniu 07.03.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich mogą przekraczać poziom 200 μg/m3, na pozostałym obszarze województwa poziom 150 μg/m3.

W dniu 08.03.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim mogą przekraczać poziom 200 μg/m3, na pozostałym obszarze województwa poziom 150 μg/m3.