Będą czujniki smogu

2018-02-13

Do końca miesiąca w Rudzie Śląskiej zainstalowanych zostanie 15 czujników smogu. Swoim zasięgiem obejmą one wszystkie dzielnice miasta. Urządzenia będą dokonywały pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. Odczyty z czujników będzie można śledzić w trybie rzeczywistym za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej. Miasto na ten cel przeznaczy 18 tys. zł.

- Dzięki czujnikom mieszkańcy uzyskają dokładne dane na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu. Podczas takich dni, jakie mamy ostatnio, informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza są niezwykle ważne. Liczymy też, że szeroki dostęp do tych danych i ich publikacja będzie miała również aspekt edukacyjny. Tym samym jeszcze bardziej wzrośnie świadomość mieszkańców co do tego, jakim i jakiej jakości materiałem nie należy opalać w piecu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Czujniki, które będą instalowane w mieście, w większości przypadków zamontowane zostaną na miejskich obiektach użyteczności publicznej. – Przy wyborze lokalizacji pod uwagę braliśmy zabudowę w danym rejonie. W ten sposób część urządzeń zlokalizowana będzie w miejscach, gdzie budynki opalane są węglem, natomiast niektóre z urządzeń umiejscowione zostaną tam, gdzie dominuje zabudowa podłączona do sieci CO. Dodatkowo urządzenia zamontowane zostaną na Burloch Arenie w Orzegowie oraz stadionie lekkoatletycznym, czyli dwóch obiektach sportowych, gdzie aktywność prowadzona jest na wolnym powietrzu – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Lokalizacje czujników:

1. Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota

2. Bykowina  - Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada

3. Bykowina – Oczyszczalnia ścieków „Barbara”, ul. Barbary

4. Chebzie – Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Węglowa

5. Czarny Las - stadion lekkoatletyczny, ul. Czarnoleśna

6. Godula - Szpital Miejski, ul. Lipa

7. Halemba - Oczyszczalnia ścieków „Halemba-Centrum”, ul. Młyńska

8. Halemba - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka

9. Kochłowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wyzwolenia

10. Nowy Bytom - budynek Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II

11. Orzegów - DPS Senior, ul. Puszkina

12. Orzegów - Burloch Arena, ul. Bytomska

13. Ruda – budynek MPGM TBS, ul. Janasa

14. Wirek - budynek MPGM TBS, ul. 1 Maja

15. Wirek – budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Główna

Urządzenia, które do końca lutego zostaną zainstalowane w mieście, dokonywać będą pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Te dwa ostatnie gazy są składnikiem spalin samochodowych. Wyniki w czasie rzeczywistym prezentowane będą na specjalnie dedykowanej stronie internetowej. Dodatkowo dane wykorzystane zostaną do przygotowywania uśrednionych danych dla wybranych przedziałów czasowych.

Czujniki powietrza nie są jedynym działaniem miasta w zakresie walki ze smogiem. Jednym z nich jest dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych. Obecnie górny limit dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania to 2,5 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. - Dofinansowaniem objęte są nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii – zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – dodaje. Co ważne, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem nowego urządzenia. Ponadto istnieje warunek, że ubiegające się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą posiadać jakiegokolwiek zadłużenia względem miasta. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązuje limit dofinansowania. I tak w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

W ciągu 2016 i 2017 roku miasto rozliczyło 241 wniosków, z których 98 dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazowe, 58 – na niskoemisyjne paliwo stałe, 29 – na ogrzewanie elektryczne, a 56 – na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 760 tys. zł. Dzięki wspartym przez miasto inwestycjom uniknięto emisji do atmosfery w skali roku szacunkowo ponad 12 ton pyłu zawieszonego oraz prawie 7,8 ton dwutlenku siarki.

Warto dodać, że miasto w tym roku realizować będzie także projekt, dzięki któremu dofinansowane zostanie wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w 51 budynkach jednorodzinnych. - Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa. W ramach realizowanego przez miasto przedsięwzięcia zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. Na ten cel miasto pozyskało środki unijne w wysokości ponad 1 mln zł.

Kolejnym działaniem władz Rudy Śląskiej mającym na celu ograniczenie niskiej emisji są kontrole pieców prowadzone przez rudzką Straż Miejską. Na bieżąco kontroluje ona, czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne. W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać do badań popiół. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Od 1 października 2017 do końca stycznia br. przeprowadzono 176 kontroli, podczas których nałożono 78 mandatów karnych.

Przypomnijmy, że w czasie tzw. dni smogowych w Rudzie Śląskiej, jak i w całej  metropolii, funkcjonuje bezpłatna komunikacja autobusowa i tramwajowa. Korzystać z niej mogą kierowcy na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz jeden współpasażer. Dzień smogowy ogłaszany jest, gdy prognozy przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM10) będą dotyczyć przynajmniej jednego z dwóch obszarów, wyznaczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, obejmującego swoim zasięgiem gminy i miasta metropolii. Chodzi o obszar centralny oraz rybnicko-pszczyński. Bezpłatne przejazdy w czasie dni z dużym smogiem ogłaszają także Koleje Śląskie.