Informacja o jakości powietrza

2018-02-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 05.02.2018 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 22%, Wodzisławiu Śląskim o 12%, Rybniku o 8%; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 06.02.2018 r.  w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

Prognozowana jakość powietrza:

W dniu 06.02.2018 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, na obszarze bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze północnym jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. Na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą przekraczać poziom informowania 200 µg/m3.

W dniu 07.02.2018 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie bardzo zła, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie zła, w Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna, na obszarze północnym jakość powietrza będzie umiarkowana. Na obszarze rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą przekraczać poziom informowania 200 µg/m3.