Gala konkursów świątecznych

23 stycznia, godz. 11:00, Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa w Rudzie - gala konkursów świątecznych.