Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Miliony na N-S-kę!

110 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na budowę ostatniego odcinka trasy N-S. Dziś Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Grażyna Dziedzic podpisali umowę w tej sprawie. Dotacja będzie przeznaczona na realizację ostatnich 2 km drogi. Pierwsze dwa odcinki N-S-ki są już gotowe, a trzeci jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu tej inwestycji i wykonaniu czwartego etapu połączona zostanie autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. – Trasa poza łącznikiem przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w zwartej zabudowie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Budowa trasy N-S to miejska inwestycja Rudy Śląskiej, która, łącząc DTŚ z autostradą A4, będzie bodźcem do rozwoju miasta. To ułatwienie dostępu z autostrady do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i szansa na nowe miejsca pracy. Spoglądając na to szerzej, ten projekt istotnie wpisuje się w sieć połączeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która ma tworzyć jeden zwarty organizm – ocenia Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Dofinansowany etap budowy trasy N-S to najdłuższy odcinek tej drogi. Będzie on wiódł od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,7 km. W ramach inwestycji powstaną aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie z ul. 1 Maja. Miasto posiada już dokumentację projektową tego odcinka. Szacunkowa wartość jego budowy ma wynieść ok. 185 mln zł.

Przypomnijmy, że aktualnie w mieście trwa budowa odcinka trasy N-S o długości ponad 1 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. - Do tej pory w większości zakończyła się przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą. Częściowo przebudowana została też ul. Wideckiego, która dostosowana została już do nowego układu drogowego. Wybudowana została także droga dojazdowa do ogródków działkowych. Obecnie tempa nabierają prace związane z budową wiaduktu nad ul. Kokota. Trwają też prace ziemne na całej długości budowanego odcinka – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S kosztować będzie ponad 48 mln zł. Oprócz budowy 1 km trasy i dwupoziomowego węzła z ul. Kokota prace drogowe obejmą też budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Ten odcinek gotowy ma być do grudnia 2018 r.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. – Do budowy wszystkich odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 90 mln zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 236 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono około 148 mln zł. Z tej kwoty ponad 66 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe.Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 295 mln zł na realizację 36 projektów. Aktualnie na ocenę czeka 20 wniosków na łączną kwotę ponad 64,6 mln zł.

 

 

 
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa