Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Wypełnij ankietę i oceń miasto

Do 30 września  mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą wziąć udział w specjalnej ankiecie dotyczącej jakości życia w mieście. Wyniki ankiet posłużą do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku.

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla uczniów/studentów

Ankieta dla mieszkańców

Więcej na temat badań ankietowych oraz prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta:

www.rudaslaska.pl/strategia
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa