Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Ostrzeżenie przed wysokim poziomem ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 10 sierpnia 2017 r. w północnej części województwa (z wyłączeniem Częstochowy) ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; jedynie w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. Jednocześnie w północnej części województwa istnieje prawdopodobieństwo lokalnego przekroczenia poziomu informowania ze względu na podwyższone stężenia jednogodzinne ozonu (powyżej 180 µg/m3).

11 sierpnia w północnej części województwa ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie zła; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna. Jednocześnie w części północnej województwa mogą wystąpić przekroczenia poziomu informowania ze względu na podwyższone stężenia jednogodzinne ozonu (powyżej 180 µg/m3).
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa