Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Święto Policji

Rudzka Policja obchodziła dziś swoje święto. - Poświęcenie, ryzyko i nieograniczona dyspozycyjność to nasza codzienność – mówił insp. Piotr Kucia, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.  – Dzisiejsza uroczystość i liczba wyróżnionych pokazuje, że w rudzkiej komendzie wymagania te są spełniane wzorowo – podkreślił. W rudzkim garnizonie Policji służy obecnie 331 funkcjonariuszy.

Święto Policji jest okazją do prezentacji aktualnej sytuacji w Policji, odniesionych sukcesów i wyzwań, które stoją przed formacją. To również sposobność do nagradzania policjantów za sumienne i wytrwałe wykonywanie obowiązków. Podczas dzisiejszej uroczystości 109 rudzkim policjantom wręczono akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny, a 20 wyróżniających się policjantów zostało uhonorowanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. - W rocie ślubowania, którą każdy z nas składał zakładając mundur, zobowiązaliśmy się, że będziemy wykonywać swoje obowiązki służbowe nawet z narażeniem swojego życia i tak się niestety dzieje w zawodzie policjanta – powiedział insp. Piotr Kucia. - Dziękuję wam za podejmowany trud codziennej służby, za poświęcenie, podejmowane przez was ryzyko i dyspozycyjność. Chciałbym również przekazać słowa uznania i podziękowania za codzienne wsparcie waszym rodzinom i bliskim oraz w sposób szczególny pozdrowić emerytów policyjnych – mówił komendant Kucia.

- Pochodzę ze Skoczowa, ale zamieszkałam w Rudzie Śląskiej, bo tutaj znalazłam pracę w rudzkiej komendzie, gdzie pełnię służbę od 2009 roku - mówiła mł. asp. Gracja Grac, asystent w Referacie ds. Wykroczeń, jedna z wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta. – O związaniu swojej przyszłości z Policją zadecydowałam w 3. klasie szkoły średniej, a aplikację złożyłam właśnie w święto policji, czyli 24 lipca. W wydziale, w którym pracuję, wymagana jest przede wszystkim systematyczność, dokładność i rzetelność. Dążymy do tego, by jak najwięcej spraw było zakończonych pozytywnie, wykryciem sprawcy i zadośćuczynieniem dla pokrzywdzonego. Ta praca daje mi wiele satysfakcji i możliwości rozwoju, a ja chciałabym być coraz lepsza – podkreśla.

Tegoroczne obchody święta są szczególne ze względu na 95. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego.  - Odgrywała ona ważną rolę w kraju, nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, dobre wyszkolenie, zdyscyplinowanie i stosunkowo wysokie, jak na ówczesne warunki całej Polski, przygotowanie ogólne, ale także ze względu na znaczenie gospodarcze Śląska w państwie polskim – zauważył mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - To właśnie w strukturach śląskiej Policji narodziła się służba dzielnicowego, również tu powołano pierwszą Policję drogową. Nasze obecne zadania są zbieżne z tymi, które wypełniali funkcjonariusze Policji prawie 100 lat temu – dodał.

W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 2664 postępowania, aż o 881 mniej niż w roku 2015. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat. Dla porównania, w roku 2012 liczba wszczętych postępowań wyniosła 5088. Od roku 2013 wzrasta też wskaźnik wykrywalności przestępstw. W 2015 roku wyniósł on 64,1 proc., zaś w roku ubiegłym 69,4 proc. Wśród przestępstw kryminalnych najwięcej było kradzieży mienia – 502 oraz kradzieży z włamaniem – 306. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 299 wszczętych postępowań. – Dążymy do tego, aby przestępczość była jak najmniejsza, a sprawcy odpowiadali za swoje czyny, co w efekcie podnosi poziom bezpieczeństwa obywateli – mówi Grzegorz Strzęciwilk. - Ubiegły rok dla Policji w Rudzie Śląskiej to m.in. reorganizacja jej struktur, zmiany rejonów pracy dzielnicowych, powołanie nowych grup w strukturach pionu kryminalnego, a co za tym idzie lepsze wyniki w ściganiu sprawców – wymienia.

W skali ostatniego roku w Rudzie Śląskiej zrealizowano 17 207 służb patrolowych, przy 16 397 służbach w 2015 roku. Przeprowadzono też 308 dodatkowych patroli oraz 261 patroli ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Najwięcej ujawnionych wykroczeń, aż 4 203, godziło w przepisy o wychowaniu w trzeźwości. Na drugim miejscu znalazły się czyny przeciwko mieniu – 2 439. Funkcjonariusze ogółem przyznali 8 415 mandatów, z czego niecałe 5 proc. stanowiły mandaty drogowe. Na rudzkich drogach w ostatnim roku służbę pełniono 5 779 razy, minimalnie mniej niż w roku 2015. Znacząco wzrosła jednak liczba kierowców przebadanych na obecność alkoholu – z 48 694 do 97 460.

W 2016 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 300 tys. zł. Największa część tych pieniędzy, 130 tys. zł, przeznaczona została na dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów, a 100 tys. zł na organizację dodatkowych patroli. – W tym roku miasto przekaże jeszcze więcej środków na tę współpracę, m.in. na dofinansowanie zakupu kolejnych radiowozów oraz dodatkowe patrole i nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy – zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.  – Niezmiernie cieszę się, że rudzka Policja tak dobrze współpracuje z władzami samorządowymi, że poprawiają się warunki pracy w komendzie i na komisariatach, a to z pewnością pomoże nam jeszcze lepiej wykonywać obowiązki służbowe – zauważył insp. Piotr Kucia.

Przypomnijmy, że Policja Państwowa została powołana 24 lipca 1919 roku ustawą Sejmu II RP jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, którego zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. W 1939 r. korpus Polskiej Policji liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II wojny światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie dwa tysiące policjantów. Około dwanaście tysięcy funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie sześć tysięcy z nich, zamordowanych wiosną 1940 roku, jest pochowanych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona w 2000 roku. 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze podziemne rozwiązały formalnie Policję Państwową, która odrodziła się dopiero w 1990 roku.

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  • blank - całkiem, zupełnie, pusty, czysty
  1. web developer: Artur Kępa