Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Operacja schron zakończona powodzeniem

Specjalistyczny 300-tonowy dźwig podniósł i przeniósł ważący ponad 70 ton żelbetowy schron sprzed II wojny światowej, który kolidował z budowaną obecnie w Rudzie Śląskiej trasą N-S. Drogowcy przetransportowali go o 20 metrów i osadzili w nowej lokalizacji.

W mieście od niespełna dwóch miesięcy trwa budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota. Prace rozpoczęły się od przebudowy infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej. Jednym z elementów kolidujących z budowaną drogą był schron pozorno – bojowy. - Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Pochodzący z 1938 r. schron jest dobrze zachowany. Posiada wszystkie elementy stalowego wyposażenia, takie jak dwudzielne drzwi pancerne czy zamknięcie pancerne strzelnicy r.k.m.

Schron został przeniesiony o 20 metrów na północ od dotychczasowego miejsca i osadzony na rodzimym gruncie przez specjalistyczny dźwig o udźwigu 300 ton. Z uwagi na pęknięcia muru osłaniającego właściwy schron, ta część konstrukcji została już przeniesiona w nowe miejsce przed kilkoma dniami. - Teraz po przeniesieniu kapsuły cały obiekt zostanie przykryty ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika – tłumaczy Maciej Szczerbowski z firmy Drogopol, która realizuje inwestycję w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że w pobliżu znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk” - Grupy Bojowej „Wirek”. Jej zadaniem była osłona od południa Rudy Śląskiej – Wirku i uzupełnienie obrony pomiędzy Punktem Oporu Nowy Bytom – Czarny Las a Punktem Oporu „Szyb Artura” w Kochłowicach.

Aktualnie budowany odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał długość ponad 1 km. Inwestycja kosztować będzie ona ponad 48 mln zł. – Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Sama ulica Kokota będzie przebudowywana na odcinku aż 400 m. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej - dodaje. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z planowaną budową.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S oraz odcinek aktualnie budowany, objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok 90 mln zł.

Dodatkowo w maju br. miastu przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 110 mln zł na budowę kolejnego, a zarazem najdłuższego odcinka trasy N-S, na który miasto ma już gotową dokumentację. Chodzi o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dzięki tej dotacji cała trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady A-4 zostanie wybudowana przy współudziale środków unijnych.

Miasto myśli również o budowie trasy w kierunku przeciwnym, czyli do granicy z Bytomiem. W marcu ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa