Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Super uczniowie

Maciej Bolesta, Wojciech Ptaś oraz Dominik Borys to uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli szczególne sukcesy w konkursach wojewódzkich i olimpiadach przedmiotowych. Wszyscy trzej są uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka. Dzisiaj spotkali się w rudzkim magistracie, by odebrać gratulacje z rąk wiceprezydent Anny Krzysteczko.

- Jesteśmy z was bardzo dumni i wdzięczni waszym rodzicom i nauczycielom – mówiła podczas spotkania wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Jesteście państwo doskonałym przykładem współpracy między nauczycielem, rodzicem i uczniem na najwyższym poziomie. Myślę, że to podstawa waszego sukcesu – powiedziała.

Maciej Bolesta jest uczniem Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W tym roku został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjów z terenu województwa śląskiego. Jego nauczycielem prowadzącym jest Joachim Adamczyk. – Lubię matematykę i już – mówi. – Pomaga mi w innych przedmiotach, na przykład w fizyce czy geografii. Poświęcam jej około godziny dziennie. Po ukończeniu gimnazjum chcę dalej kształcić się w „Morcinku”, a później studiować na politechnice – zdradza. W ZSO nr 2 funkcjonuje klasa politechniczna, która współpracuje z Politechniką Śląską. W pierwszej klasie uczniowie mają 5 godzin lekcyjnych matematyki, a w drugiej i trzeciej klasie po 8 godzin lekcyjnych.

Uczniem Gimnazjum nr 12 oraz laureatem tego samego konkursu jest również Wojciech Ptaś, kolejny podopieczny Joachima Adamczyka. – Matematyka to sposób zapisania świata, który nas otacza – mówi laureat. – Jak się przyjrzymy, to rzeczy na pozór nie związane ze sobą są opisane konkretnymi zadaniami matematycznymi - zauważa. Jak zdradzili laureaci, z matematyką nie mają problemów, ale udział w konkursie wymagał porządnego przygotowania, rozwiązania wielu zadań i konsultacji metodyki tych rozwiązań.

Z kolei Dominik Borys jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2. Jest laureatem LXVI Ogólnopolskiej Olimpiady z Fizyki dla uczniów liceów ogólnokształcących. Jego nauczycielką prowadzącą jest Barbara Grelowska.

- Ten sukces jest z pewnością zasługą uczniów, ale również nauczycieli, którzy potrafią zainteresować, zachęcić i poprowadzić młodego człowieka tak, żeby mógł się wykazać swoimi zdolnościami – mówi Aleksander Porębski, dyrektor ZSO nr 2. – W naszej szkole nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia, pomagają, ale też stawiają wymagania – dodaje.

W kończącym się roku szkolnym w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 25 szkół podstawowych, w których uczyło się 7913 uczniów, 19 gimnazjów z 3468 uczniami, 4 licea ogólnokształcące z 1073 uczniami oraz 6 techników, w których uczyło się 1513 uczniów. Poza tym 566 uczniów pobierało nauki w 7 zasadniczych szkołach zawodowych, a 29 uczniów w jednej szkole przysposabiającej do pracy. Od 1 września w mieście będzie 29 szkół podstawowych, a szkoły zawodowe zamienią się w szkoły branżowe.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa