Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Już po raz 15. odbędzie się w Rudzie Śląskiej Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Wśród atrakcji planowana jest m.in. Olimpiada Radości, pikniki, turnieje i warsztaty. – Przez cały tydzień klucze do miasta będą w rękach mniej sprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej – zapowiada prezydent Dziedzic. – Jestem pewna, że jak co roku będzie to tydzień pozytywnej energii, uśmiechu i radości. Zachęcam wszystkich rudzian do włączenia się do tego wyjątkowego wydarzenia – apeluje. Obchody rozpoczną się 22 maja i potrwają do 29 maja. Wydatki na rzecz niepełnosprawnych rudzian kształtują się na poziomie 60 mln złotych.

XV Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych rozpocznie się tradycyjnie mszą św. w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej, ich rodzin i opiekunów, która odbędzie się 22 maja /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta osobom niepełnosprawnym nastąpi podczas konferencji, która rozpocznie się o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Również w tym dniu, o godz. 14.00, w Zespole Szkół nr 4 Specjalnych w Bielszowicach rozpocznie się gala osób niepełnosprawnych.

We wtorek /23 maja/ i środę /24 maja/ o godz. 9.00 w hali MOSiR w Halembie rozpoczną się zmagania niepełnosprawnych sportowców podczas Olimpiady Radości. – To wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu rudzkich imprez – podkreśla prezydent Dziedzic. - W sporcie najważniejsze jest przełamywanie własnych barier i ograniczeń oraz czerpanie radości z aktywności fizycznej i przebywania z innymi ludźmi. Właśnie tak jest podczas Olimpiady Radości – mówi.

Sportowcy będą mogli zmierzyć się również podczas turnieju szachowego i warcabowego w Ośrodku św. Elżbieta /23 maja, godz. 10.00/, turnieju skata i remika w DPS „Senior” /24 maja, godz. 9.30/, turnieju bowlingowym, który odbędzie się w CH „Plaza” Ruda Śląska /25 maja, godz. 10.00/ oraz Regionalnym Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych na stadionie „Grunwald” /29 maja, godz. 9.00/.

Z kolei dzień otwarty, podczas którego będzie można poznać pracę placówki, organizuje Polski Związek Niewidomych koło w Rudzie Śląskiej /24 maja, godz. 10.00 - 13.00/ oraz Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” /25 maja, godz. 10.30 - 14.00/. Natomiast 26 maja /piątek/ Dzienny Dom „Senior-WIGOR” zaprosi uczestników innych ośrodków wsparcia w Rudzie Śląskiej do konkursu karaoke.

Atrakcje z udziałem osób niepełnosprawnych przygotowują również rudzkie placówki oświatowe. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza zorganizuje 23 maja /wtorek, godz. 10.00/ pochód godności osób niepełnosprawnych, natomiast dzień później /24 maja, godz. 10.00 – 13.00/ w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych odbędzie się „Dzień Irlandzki”. – To będzie nasz wkład nie tylko w Tydzień Godności, ale także w Festiwal Polsko – Irlandzki – mówi Barbara Holecko, wicedyrektor szkoły. – To przykład integracji i aktywności społecznej mniej sprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej. Nie tylko biorą oni udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, ale je organizują – podkreśla.

Z kolei Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych zorganizuje piknik integracyjny „Wszystko płynie”, który odbędzie się w czwartek /25 maja, godz. 10.00/. Piknik rodzinny odbędzie się również w piątek /26 maja, godz. 10.00/ na terenie Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie. Cykliczną imprezą jest również Piknik Integracyjny, od kilku lat organizowany przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. W tym roku odbędzie się przy stadionie GKS „Grunwald” 27 maja /godz. 15.00 – 19.00/. Interesująco zapowiada się także warsztat wymiany doświadczeń „Jak zindywidualizować pomoc”, który zostanie zorganizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy 25 maja o godz. 13.00.

Tradycją obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych jest również plener artystyczny, podczas którego osoby niepełnosprawne mogą wyzwolić swoją ekspresję twórczą w dziedzinie fotografii lub malarstwa. - Prace powstałe podczas pleneru są często eksponowane są na różnych wystawach i konkursach twórczości osób niepełnosprawnych – zaznacza Halina Ignor pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Plener odbędzie się 27 maja /początek godz. 9.00/ w Chudowie.

- Wszystkim zależy, aby nasze miasto było przyjazne osobom niepełnosprawnym – podkreśla Halina Ignor. Wiąże się to z prowadzeniem i utrzymaniem placówek, zarówno samorządowych jak i prowadzonych przez organizacje pozarządowe. - Ruda Śląska ma dobrze rozwiniętą sieć placówek, ośrodków wsparcia, dobrze funkcjonują organizacje pozarządowe, które ze swoimi pomysłami trafiają w potrzeby osób niepełnosprawnych oraz mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu miasta – podsumowuje Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynującego od kilkunastu lat obchody Tygodnia Godności.

W 2016 roku całkowity budżet pomocy społecznej przeznaczony na zapewnienie różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wynosił 17 335 023,21 zł. Kwota ta obejmuje koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł 11 500 324,25 zł. (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 7 133 516,25 zł; pozostałe środki w wysokości 4 366 808 zł pochodzą z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców
w DPS–ach działających poza miastem Ruda Śląska z budżetu Miasta przeznaczono kwotę 3 834 726,75 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto otrzymało z budżetu wojewody środki w wysokości: 923 104 zł. Na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 548 352 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 289 613 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ-tach poza miastem.

Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 328 681,90 zł. Środki przeznaczone są na realizacje zadań ustawowych tj. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Miasta przygotował i złożył wniosek w sprawie pozyskania środków na zakup 4 autobusów i 1 mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozyskano środki na łączną kwotę 555 350 zł na zakup 3 autobusów i mikrobusa.

Miasto przekazuje również środki na szkolnictwo specjalne, zarówno szkolne, jak i przedszkolne. Ogółem wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki zamknęły się w ubiegłym roku kwotą 37 759 372,11 złotych, z czego miasto pokryło ponad 17 mln złotych. Z budżetu miasta pokrywane są również wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku było to ponad 1 mln złotych. Kolejne 134 777 złotych miasto przekazało na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym roku budżet miejski na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych będzie się kształtował na podobnym poziomie.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. Tylko w ubiegłym roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2574 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 590 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.








strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa