Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Ruda Śląska buduje mieszkania

50 nowych mieszkań komunalnych zostanie wybudowanych w Rudzie Śląskiej. Powstaną one u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w dzielnicy Orzegów. Właśnie została podpisana umowa na realizację tej inwestycji. Jej wartość to 7,5 mln zł. Wykonawca na wybudowanie mieszkań ma 2 lata.

- Umowa ma formułę „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca ma przygotować dokumentację budowlaną, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane. Koncepcję architektoniczną obiektu i zagospodarowania terenu będzie musiał przedstawić już w ciągu 30 dni od podpisania umowy – informuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Zawarte w koncepcji rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku architektoniczno - przestrzennego otoczenia. Miasto określiło minimalną liczbę mieszkań na 50, ale nie wskazało, w ilu mają być rozmieszczone budynkach. – Zostawiamy to projektantowi. Naszym zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłyby dwa budynki, ale równie dobrze mieszkania mogą zostać utworzone w jednym bądź trzech budynkach – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Powierzchnia każdego z lokali wyniesie co najmniej 45 m². – Mają to być mieszkania 2-pokojowe z kuchnią lub w wyjątkowych sytuacjach z aneksem kuchennym, łazienką oraz wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. – Chcemy, żeby powierzchnia użytkowa była maksymalnie wykorzystana, dlatego dopuszczamy również wykonanie mieszkań 1 lub 3-pokojowych – dodaje.

Mieszkania zostaną wykończone w standardzie zbliżonym do deweloperskiego. Co ważne, w każdym budynku powstanie jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, powstanie tam mała architektura oraz zostaną nasadzone drzewa.

Budowa mieszkań komunalnych w Orzegowie nie będzie jedyną tego typu inwestycją w Rudzie Ślaskiej w najbliższym czasie. W tym roku przy ul. Lisiej w dzielnicy Nowy Bytom ma się rozpocząć budowa czterech budynków mieszkalnych, w których znajdzie się 46 mieszkań komunalnych – 32 o powierzchni 53 m² oraz 14 o powierzchni 65 m². Inwestycję ma realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Mamy już opracowaną dokumentację oraz pozwolenie na budowę, a w tym kwartale planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji - tłumaczy Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM TBS Sp z o.o. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą częściowo z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W mieście aktualnie kończy się budowa mieszkań przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, realizowana przez TBS „Dombud”. Zakończenie prac planowane jest na lipiec br. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu miasta. Dzięki zaangażowaniu środków samorządowych najemcy nie będą musieli wpłacać 25 procent wartości lokalu. Miasto jest uprawnione do wskazania najemców 99 mieszkań. Trwa nabór wniosków na te mieszkania. Wnioski można również składać na najem 44 mieszkań, których budowę planuje Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Tomanka w Orzegowie.

Przypomnijmy, że w 2014 roku w Rudzie Śląskiej uporządkowano najważniejsze kwestie związane z najmem mieszkań: powstała jedna lista oczekujących na mieszkanie i wykluczono możliwość wpisania na listę osób mających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem umów najmu lokali socjalnych).

Działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 – 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich miast, wydanym w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej dzięki innowacyjnym narzędziom zarządczym oraz poprawę jakości mieszkań i warunków ich eksploatacji.

Aktualnie lista oczekujących na mieszkanie komunalne w Rudzie Śląskiej liczy 1294 pozycje. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się ok. 7200 lokali mieszkaniowych. W tym roku na remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego miasto z przeznaczy prawie 4,7 mln zł, dodatkowo 5 mln zł wyniesie udział w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, których miasto jest członkiem.

Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa