Dziękujemy pozarządowcom!

2015-11-16

8 organizacji oraz 32 osoby działające w „trzecim sektorze” w Rudzie Śląskiej wyróżniono dziś podczas dziesiątej – jubileuszowej - gali „Dziękujemy pozarządowcom”. Nagrody wręczono stowarzyszeniom i osobom, które były najbardziej aktywne na przestrzeni mijającego roku. Na co dzień w Rudzie Śląskiej działa prawie 240 organizacji pozarządowych. Ich działalność obejmuje wszystkie dziedziny życia – kulturę, zdrowie, ekologię, czy sport.

Od dekady  dziękujemy osobom zaangażowanym w życie społeczne Rudy Śląskiej i tych osób ciągle nie brakuje – zauważyła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Cieszę się, że tak wielu rudzian uczestniczy w życiu społecznym, tworzy aktywne społeczeństwo obywatelskie i jest wrażliwych na potrzeby innych – podkreśliła.

- Członkowie rudzkich organizacji pozarządowych na co dzień wykonują olbrzymią, choć nie zawsze spektakularną,  pracę na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej – podkreśla Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. - Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uważnie wsłuchują się w pojawiające się potrzeby i – co ważne - coraz częściej skutecznie sięgają po środki finansowe spoza naszego budżetu. Coraz bardziej doceniają też korzyści ze współpracy z innymi organizacjami. Ważne też, że czerpią z tej społecznej  pracy sporo satysfakcji. Warto zauważyć i docenić tych najbardziej zaangażowanych i aktywnych – mówi.

W tym roku wyróżniono: Karinę Bajor ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Henryka Bębnowicza z Koła nr 51 Polskiego Związku Wędkarstwa, Sebastiana Brudysa z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, Jana Ciburę z Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Antoniego Cieślaka z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Henryka Dunanta przy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Urszulę Dworaczek z Polskiego Związku Filatelistów, Elżbietę Franz, Renatę Gaik, Anitę Jatę, Antoniego Kielkowskiego, Alicję Pilarz, Renatę Skawską, Beatę Szomek, Elżbietę Ulbrich oraz Rozalię Wachtę z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Leokadię Gawendę ze Związku Górnośląskiego Koło Halemba, Oliwię Jurdziak ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Krystynę Kowolik ze Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rudzie Śląskiej, Karolinę Krupę ze Stowarzyszenia „Niebieska Ruda Śląska”, Alicję Krzyścik ze Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Małgorzatę Kubelę ze Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stanisława Lechowicza z Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Adama Markiefkę z Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska”, Krystynę Niestrój z Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Teresę Piętę ze Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek”, Zofię Pikulską – Wieczorek z Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, Sabinę Pilecką z Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI, Krzysztofa Rducha ze Stowarzyszenia Genius Loci - Duch Miejsca, Stellę Sobas z Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Koła w Rudzie Śląskiej, Anetę Stańczak ze Stowarzyszenia „Warto!” Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół działającego w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, Justynę Waldę z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” oraz Bronisława Wilka z Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Kapituła przyznała również nagrody pieniężne, które  wybrane organizacje mogą przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych dla ich działalności. W tym roku nagrody otrzymali: Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”, Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Jastrząb”, Klub Sportowy „Rugby Club Ruda Śląska”, Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”, Stowarzyszenie „Barwy Śląska” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

- Dziękujemy pozarządowcom to dla mnie, jako przedstawiciela parafii, znak, że działania dla dobra innych są dostrzegane przez władze samorządowe, i że dziękuje się społeczności za to, co bezinteresownie robi się dla człowieka, aby go wydobyć z bezradności, biedy, czy trudnej sytuacji – mówił Piotr Wenzel, proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli. – Myślę, że działalność lokalnych społeczności, jakimi są np. parafie, pozwala docierać do takich osób, do których inne struktury miejskie nie są w stanie. Otrzymane wyróżnienie to z pewnością także zachęta do dalszych działań, a przecież przed nami szczególny czas Adwentu i Bożego Narodzenia, gdy ludzie ubodzy szczególnie odczuwają samotność i potrzebują wsparcia – mówił.

- Dzisiejsze spotkanie to właściwie jedyna w roku okazja, kiedy można podziękować osobom działającym w trzecim sektorze - mówiła Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenia “Przystanek”. – Pamiętajmy, że to organizacje pozarządowe realizują część zadań publicznych, które są zlecane przez samorząd. Jestem przekonana, że pozarządówka robi coś wyjątkowego dla naszej społeczności lokalnej, czego samorząd nie jest w stanie sam zrealizować – podkreśliła.

- Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być – mówiła Joanna Dąbrowska, prezes Uczniowskiego Klubu Pływackiego, która w wydarzeniu brała udział po raz pierwszy. – Prowadzimy stowarzyszenie przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale zajmujemy się także działalnością integracyjną, organizujemy obozy sportowe, a w przyszłym roku będziemy współpracować przy organizacji Światowych Dni Młodzieży, podczas których będziemy gościć w szkole 50 Włochów. Dzisiejsza gala to z pewnością dla wielu pewne ukoronowanie ich działalności – podsumowała.

Obecnie w Rudzie Śląskiej jest zarejestrowanych 141 stowarzyszeń rejestrowych, 54 stowarzyszenia sportowe, 24 stowarzyszenia zwykłe oraz 18 fundacji. Stowarzyszenie rejestrowane to takie, które ma co najmniej 15 założycieli i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma statut, posiada osobowość prawną i może korzystać z wszelkiego rodzaju dotacji.

Warto przypomnieć, że w mieście realizowany jest  Program współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi. W przyszłym roku na ten cel zostanie przeznaczonych z miejskiej kasy ponad 13 mln złotych. Podstawową formą współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest powierzanie im wykonywania zadań publicznych, np. w trybie otwartych konkursów ofert. Mogą one dotyczyć wydarzeń kulturalnych, organizacji atrakcji sportowych, działań prozdrowotnych, czy aktywizacji osób starszych. Współpraca obejmuje także aspekty pozafinansowe, np. wsparcie merytoryczne i promocyjne, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje czy udzielanie rekomendacji.